Рефераты Історія розвитку інформаційних технологій

Вернуться в Информатика

Історія розвитку інформаційних технологій
З М І С ТВ С Т У П
3 стор.

П О С Т О Р І Н К А Х І С Т О Р І Ї

К О М П ‘ Ю Т Е Р Н И Х

Т Е Х Н О Л О Г І Й :

1. Механіка – початок технічного прогресу 5 стор.

2. Електроніка - серйозний крок в

«інформаційному віці» 8
стор.

3. Комп’ютер – сучасне досягнення в

інформаційних технологіях 9 стор.

В И С Н О В О К
13 стор.В с т у п

Якщо повернутись на якихось 2-3 десятки років назад в історію
інформаційних джерел, то слід відмітити, що в нашій країні, та й багатьох
сусідніх, основними такими джерелами були бібліотеки, газети, журнали,
телебачення, радіо. Щоб бути в вирі всіх подій своєї держави і світу
людина зверталась саме до цих джерел, маючи на утамування свого
«інформаційного голоду» достатньо вільного часу. В теперішньому світі
перед людством все дедалі гостріше постає питання, так званого, «дефіциту
вільного часу», а потреба в швидкому отриманні інформації, своєчасній
обізнаності з професійних питань, а також з усих подій свого
суспільства, держави, світу та ін. стає дедаді актуальнішим і невід’ємним
моментом життя сучасної людини. Саме ця причина і сприяла виникненню в
науці нового наукового направлення – комп’ютерної інформатики і систем
штучного інтелекту. Це молоде, швидко розвиваюче направлення відкриває
величезні можливості для автоматизації процесів опрацювання інформації в
різних сферах діяльності людини, включаючи і інтелектуальну.
Головним інструментом автоматизації слугують комп’ютери разом з
відповідними алгоритмічними і програмними забезпеченнями. Подібно тому
як винайдення двигунів і роботів відкрило еру комплексної автоматизації
праці, поява комп’ютерів і засобів штучного інтелекту зробило те ж саме у
відношенні розумової діяльності людини. Тому сучасний етап науково-
технічного прогресу часто називають комп’ютерною революцією.
Знайомство з інформатикою і можливостями комп’ютерного інтелекту
сьогодні необхідне практично кожній людині. У Великій енциклопедії термін
«інформатика» визначається як «наукова дисципліна, вивчаюча структуру і
загальні якості наукової інформації, а також закономірності її виникнення,
перетворення, передачі і використання в різних сферах людської
діяльності». Там же відмічено, що інформатика тісно пов’язана з
обчислювальною технікою.
Поява потужних комп’ютерів і їх широке використання для опрацювання
інформації привело до необхідності змінити визначення поняття
«інформатика». Сьогодні комп’ютерна інформатика розглядається як нове
наукове направлення, пов’язане з автоматизованим опрацюванням інформації.
Воно охоплює представлення даних і знань в пам’яті комп’ютера і їх
використання для автоматизації процесів програмування, проектування,
управління і багато іншого.
Комп’ютерна інформатика стала основою нової іформаційної технології
рішення різносторонніх задач обробки інформації. Наприклад, однією з таких
новітніх технологій є заміна традиційного «паперового» способу
представлення і опрацювання інформації на новий, «безпаперовий». В науковій
і популярній літературі з’явились нові терміни: «безпаперова інформатика»
та «безпаперове рішення задач». Це, звичайно, не єдина технологічна
новинка, сучасні комп’ютери з їх величезною пам’яттю і колосальними
швидкодіями дозволяють вирішувати безліч важливих завдань. Ми знаємо, що
сьогодні вони планують, проектують, управляють, обчислюють, консультують,
навчають, дають можливість приєднатися до досягнеь колективного розуму
(інтернету) і навіть більше – внести в нього свій особистий інтелектуальний
вклад. Але до появи такого універсального джерела інформації і незамінного
помічника в багатьох сферах людської діяльності передувала непроста історія
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100