Рефераты Благотворительные организации

Вернуться в Гражданское право и процесс

Благотворительные организации
План
Вступ

I. Благодійні організації: загальні засади
1. поняття благодійної організації
2. засади благодійництва та благодійницької діяльності
3. основні напрямки благодійницької діяльності
4. Законодавчі акти, що регулюють діяльність благодійних організацій
IІ. Благодійні організації як юридичні особи
1.Порядок виникнення та припинення діяльності благодійних організацій
а)порядок виникнення
б)засновники
в)статут благодійних організацій
г) порядок припинення діяльності
2. Статус благодійних організацій
3. Правоздатність благодійних організацій
а)Права
б)Господарська і фінансова діяльність
в)Обов’язки благодійних організацій
4. Органи управління благодійними організаціями
ІІІ. Організаційно-правові форми благодійної орагнізації
1. членська благодійна орагнізація
2. благодійний фонд
3. благодійна установа
4. інші благодійні організації
ІV. Благодійні організації в Україні
1. Благодійні організації і держава
2.Проблеми, що спіткають благодійні організації в сучасному суспільстві
Висновок
Список літератури

Вступ : важливість існування та правильного правового регулювання
благодійних організацій і неприбуткового сектора в Україні

За часів Радянського Союзу стовідсоткове удержавлення всього суспільного
життя зумовлювало неможливість існування громадянського суспільства, і, як
наслідок, нерозвинутий недержавний сектор, до якого відносяться і
благодійні організації.
У колишньому Радянському Союзі існувало два види недержавних організацій:
одні перебували під контролем держави, а інші стояли в незаконній опозиції
до неї. Недержавні організації першого виду були офіційно визнаними
громадськими об’єднаннями, переважно соціально-побутового або культурного
характеру. І хоча формально вони вважалися “неурядовими”, проте перебували
під контролем держави, яка контролювала вирішення більшості кадрових питань
та розподіл фінансових ресурсів.
Таким чином, серед громадян не існувало традиції об’єднання з власної
ініціативи для праці на загальний добробут та захист спільних інтересів. З
приходом незалежності ці організації дістали дозвіл утворюватись і діяти на
законних підставах. Одночасно внаслідок розпаду старої системи відбувся
значний економічний спад, була зруйнована державна інфраструктура
соціальних служб. Здобувши свободу щодо створення і діяльності незалежних
об’єднань, було створено величезну кількість недержавних, в тому числі і
благодійних об’єднань, які намагалися, з одного боку, заповнити вакуум в
громадській діяльності, а з другого- взяти на себе функції, які до цього
виконувала держава.
Однак формування недержавних організацій відбувалося несистемно і
спонтанно. І до сих пір існує величезна кількість проблем у зв’язку з їх
існуванням та діяльністю, в тому числі у сфері правового регулювання.
Цілком очевидна необхідність дієвого неприбуткового сектора, який би
заохотив громадян до участі в процесах управління громадським життям та
поліпшення якості свого життя. Так званий «третій», неприбутковий сектор у
взаємодії з державою та комерційним сектором складає основу будь-якого
демократичного суспільства. Ось чому питання правого регулювання існування
та діяльності некомерційних організацій і благодійних утворень в тому числі
є надзвичайно важливим для нашої держави.

Благодійні організації : загальні засади

Поняття благодійних організацій

Відповідно до закону України “Про благодійництво та благодійні
організації”, ми розуміємо поняття благодійні організації як:
благодійна організація - це недержавна організація, головною метою
діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах
суспільства або окремих категорій осіб.
Благодійна діяльність - безкорислива діяльність благодійних
організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї
діяльності.
Благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та
юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової,
організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами
благодійництва є меценатство і спонсорство
10 11 12 13 14 15 16 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100