Рефераты Діяльність міжнародних об'єднань стосовно нового інформаційного порядку

Вернуться в Геополитика

Діяльність міжнародних об'єднань стосовно нового інформаційного порядку
УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯкафедра міжнародних
економічних відносинРЕФЕРАТ


НА ТЕМУ

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОБ’ЄДНАНЬ СТОСОВНО НОВОГО МІЖНАРОДНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОРЯДКУВиконала:
студентка 281 групи
факультету МЕВ
Данкова Наталія
Перевірила:
Боднар І. Р.ЛЬВІВ – 2003

ЗМІСТ:Вступ


1. Інформаційні технології в діяльності ООН


2. Проблеми інформації у світі. Взаємозв’язок ПРК і КР:


a. Політичні аспекти


b. Юридичні аспекти


c. Техніко-фінансові аспекти


3. Всесвітній порядок в галузі інформації:


a. Політичні аспекти


b. Юридичні аспекти


c. Техніко-фінансові аспекти


4. ВисновкиВСТУП


Аналізуючи останні дослідження у сфері міжнародних відносин, що
стосуються, зокрема, взаємодії головних акторів світової арени, можна
зробити висновок про відносне зменшення ролі держав у визначенні структури
та особливостей функціонування світового порядку. Це пов’язано з
прискоренням процесів глобалізації, що супроводжуються появою проблем,
розв’язати які на національному рівні неможливо. У таких умовах певною
мірою збільшується значення міжнародних об’єднань – міжнародних
організацій, які на основі об’єднання ресурсів та потужностей окремих
країн, утворюють інституцію нового якісного порядку, здатну оперативно
реагувати на процеси в світовому суспільстві. Така оперативність є тим
більш потрібною в умовах незнаної раніше динаміки цих процесів, яка
збільшує середовище невизначеності і ускладнює процес прийняття рішень, що
стосуються співтовариства в цілому.Інформаційні технології в діяльності ООН


Сучасні технології неминуче гратимуть винятково важливу роль у
підготовці ООН до розв'язання проблем XXI ст. Швидкий прогрес в області
комунікаційно-інформаційних технологій зумовлює появу нових методів
компонування, передачі та використання інформації. Приєднуючись до тріади
традиційних засобів масової інформації (ЗМІ) - преси, радіо й телебачення,
- цей новий, четвертий, засіб привертає своїми перевагами: оперативністю,
скороченням витрат та можливостями прямого виходу на ширші аудиторії: такі,
як молодь і особи, що відповідають за формування політики. Хоча
інформаційна технологія усе ще знаходиться на ранніх етапах свого розвитку,
вона швидко стає незамінним інструментом комунікації між усіма країнами й
народами.
Департамент публічної інформації (ДПІ) ООН одним із перших скористався
можливостями, наданими інформаційними технологіями, у своїх пріоритетних
напрямах роботи. Життєво важлива інформація про діяльність ООН, глобальні
статистичні дані, тексти міжнародних договорів, резолюцій та інші
повідомлення для преси, поширення яких у свій час потребувало кількох годин
і навіть днів, тепер вільно доступні на сайтах ООН у Всесвітній
інформаційній мережі.
Використання інформаційних технологій обумовлює суттєву зміну
комунікаційної стратегії ООН та організаційних засад її внутрішнього
управління. Воно сприяє також встановленню тісного зв'язку між ООН та її
партнерами, включаючи уряди, засоби інформації й громадянське суспільство,
у справі зміцнення миру та взаєморозуміння між країнами світу
10 11 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100