Рефераты Інформаційна політика США

Вернуться в Геополитика

Інформаційна політика США
УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯКафедра міжнародних
економічних відносинРЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА СШАВиконала:
Студентка факультету МЕВ
281 групи
Данкова Наталія
Перевірила:
Шайда О.Є.Львів - 2002
Зміст1. Вступ


2. Роль держави в розвитку інформаційної інфраструктури


3. Концепції національної інформаційної інфраструктури


4. Місце інформації в інтелектуалізації суспільства


5. Висновки

6. Список літературиВступ

У всі часи та століття інформація мала велике значення і високу товарну
ціну. В середині ХХ століття американський математик Норберт Вінер
зауважив, що на відміну від сировини енергії інформація має унікальні
властивості: по мірі використання її кількість не тільки не зменшується, а
навпаки, її якість і важливість зростає. Заволодівши інформацією, людина
зможе змінити хід розвитку суспільства.
В другій половині ХХ століття інформаційно-комунікаційні технології стали
найважливішим фактором формування суспільства. На початку ХХІ століття їх
революційний вплив проявлявся в зміні способу життя, в новому підході до
освіти, роботи, в співпраці уряду і цивільного суспільства. Інформаційні
технології стали стимулом розвитку глобальної економіки. Вони дали
можливість ефективно і творчо вирішувати деякі економічні і соціальні
проблеми.
Таке збільшення значимості інформаційних технологій не було несподіванкою –
воно стало логічним наслідком минулих революційних зрушень в сфері
нагромадження, обробки і використання інформації, характерною рисою яких
завжди були не тільки стрибки в розвитку науки, технологіях і виробництві,
але і перетворення суспільних відносин, набування ними нових якостей.
Дослідження виділяють чотири “інформаційні революції”:
Перша інформаційна революція пов’язана з виникненням писемності, яка
дозволила зберігати знання для наступних поколінь.
Друга інформаційна революція була наслідком винайдення книгодрукування, яке
дало можливість широко розповсюджувати знання, що радикальним образом
змінило суспільство і культуру.
Третя інформаційна революція була обумовлена появою телеграфу, телефону,
радіо, а в подальшому і телебачення, що дозволило оперативно передавати
інформацію на далекі відстані.
Четверту інформаційну революцію пов’язують з винайденням комп’ютера. Хоча
електронна обчислювальна техніка не зразу досягла сучасного рівня,
комп’ютери внесли суттєві зміни в накопичення, зберігання та використання
інформації.
Саме в результаті всіх цих якісних змін і зсувів інформація стала
визначаючим фактором розвитку економічної, технічної та наукової сфер
людської діяльності. Жодна значна проблема не вирішується без використання
нагромаджених в світі інформаційних масивів, налагоджених комунікаційних
зв’язків. Не тільки окремі вчені і ділові кола, але й деякі політики все
більш високо оцінюють роль інформації. Держава, яка більш повно і
оперативно поставить собі на службу світові ресурси інформації, буде
володіти головною передумовою економічного і соціального розвитку і отримує
суттєві переваги перед іншими державами.


Роль держави в розвитку інформаційної інфраструктури

Для підтримки внутрішнього попиту на інформаційні технології федеральному
уряду США довелось ініціювати масштабні державні програми
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100