Рефераты Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

Вернуться в Философия

Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство
Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство


ПланВступ 31. Поняття “соціуму” у філософії, його детермінація. 42. Структура соціуму, його функції. 103. Історичні типи суспільства. 154. Культура, духовність в інформаційному суспільстві 20Висновки 25Література 27ВступЗ розвитком новітніх технологій все помітнішим став їх вплив
на людину, суспільство в цілому. Виникають нові типи відносин між людьми, нові концепції
щодо організації соціуму, зокрема – інформаційне суспільство, що є соціологічною
концепцією, що визначає головним фактором розвитку суспільства виробництво та використання
науково-технічної та іншої інформації. Концепція інформаційного суспільства є різновидом
теорії постіндустріального суспільства, засновниками якої були З.Бжезинський, О.Белл,
О.Тоффлер. При розгляді розвитку суспільства як “зміну ступенів”, прибічники теорії
інформаційного суспільства пов'язують його становлення з домінуванням “четвертого”,
інформаційного сектору економіки, який іде після сільського господарства, промисловості
та економікою послуг. Завдяки можливості спілкування, інформаційної технології приводить
до того, що в інформаційному суспільстві класи змінюються соціально недиференційованими
“інформаційними спільнотами”.Існує проект “глобальної електронної цивілізації”, що базується
на синтезі телебачення, комп'ютерної служби та енергетики [11]. “Комп'ютерна революція”
поступово приводить до зміни традиційного друку “електронними книгами”, змінює ідеологію,
перетворює безробіття у забезпечене дозвілля [13]. Соціальні та політичні зміни
розглядаються у теорії інформаційного суспільства як наслідок “мікроелектронної
революції”. Перспектива розвитку демократії пов'язується з розповсюдженням інформаційної
техніки, яка забезпечує двосторонній зв'язок громадян з урядом, дозволить враховувати
їх думку при розробці політичних рішень. Розробки у галузі “штучного інтелекту”
розглядаються як можливість інформаційного трактування самої людини. Концепція інформаційного
суспільства викликає критику з боку гуманістично орієнтованих філософів та науковців,
які дотримуються думки щодо негативних наслідків комп'ютеризації суспільства.Постають питання щодо можливості гармонійного розвитку людини,
культури соціуму вцілому.1. Поняття “соціуму” у філософії, його детермінація.Поняття “соціуму” або "суспільства" у філософії має
багато визначень. Ось деякі з них: “Суспільство – найзагальніша система зв'язків
і відносин між людьми, що складається в процесі їхньої життєдіяльності; історично
визначений тип соціальної системи (первісне, рабовласницьке, феодальне, капіталістичне,
комуністичне суспільство); специфічна форма соціальної організації, що склалася
в процесі історичного розвитку даної країни" [16]. П.Сорокін дає таке визначення
суспільства: “Суспільство означає не тільки сукупність декількох одиниць (осіб,
індивідів тощо), але припускає, що ці одиниці не ізольовані одна від одної, а знаходяться
між собою в процесі взаємодії, тобто впливають одна на одну тим, чи іншим чином,
стикаються одна з одною і мають між собою той чи інший зв'язок” [10, с. 28].Н.Смелзер у своїй праці “Соціологія” визначає певні умови, які
повинні виконуватись, щоб соціальне об'єднання можна було назвати суспільством.
До цих умов належать:а) певна територія;б) поповнення суспільства, головним чином, за рахунок дітонародження;в) розвинута культура;г) “політична” незалежність”.Соціальна філософія, як одна з галузей філософського знання,
визначає специфіку і тенденції розвитку людського суспільства, механізми його утворення
та закони існування, місце в ньому людини, соціальну будову суспільства, рівні й
форми його організації, спрямованість та сенс людської історії, духовні основи суспільства.Суспільство є надскладною системою, яка формується в міру розвитку
здатності людей відокремлювати себе від природи

10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100