Рефераты Зразковий статут ТзОВ

Вернуться в Делопроизводство

Зразковий статут ТзОВ
Зразковий статут ТзОВ


ЗРАЗКОВИЙ СТАТУТ

товариства з обмеженою відповідальністю

______________________________________________________

(назва товариства)

І. Товариство __________________________________________________________________

(назва)

створюється як товариство з обмеженою відповідальністю (на­далі іменоване "товариство").

2. Учасниками товариства (надалі іменовані учасниками) є:____________________________

______________________________________________________________________________

3. Місцеперебування товариства:__________________________________________________

(адреса)

4. Товариство створюється для:___________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Для забезпечення діяльності товариства за рахунок внес­ків учасників утворюється статутний фонд у розмірі ___________________________________________________________

(не менше, ніж 50 000 карбованців)

В утворенні статутного фонду беруть участь:________________________________________

_____________________________________________________________________________

(учасники, їх пай у статутному фонді)

6. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації виконкомом _________________________________________________________________________________

районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів (місто, область, край)

Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі і третейському суді. Товариство має печатку і бланки зі своєю назвою.

Товариство у своїй діяльності керується діючим законодав­ством України, установчим договором і цим Статутом.

7. Учасники не відповідають за зобов'язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. Учасники зазнають збитків у межах своїх внесків. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства невнесеною частиною вкладу у випадку__________________________________________________________________

8. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії і представництва.

Філії і представництва товариства діють від його імені на підставі положень про них, затверджених товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, затверджених то­вариством.

9. Чистий прибуток товариства, який утворюється відпо­відно до встановленого порядку, після сплати податків, перед­бачених законодавством, підлягає розподілові поміж учасни­ків за підсумками роботи за рік __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(пропорційно до паїв учасників у статутному фонді товариства )

10. Товариство створює резервний фонд у розмірі____________________________________ ______________________________статутного фонду. (не менше, ніж 15 відсотків)

Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чи­стого прибутку при досягненні фондом зазначеного розміру.

Обсяг щорічних відрахувань до резервного фонду складає ____________________________ чистого прибутку товариства. (не менше 15 відсотків)

11. Вищим органом управління товариства є збори учас­ників. Вони складаються з учасників або їх представників. До вищого органу товариства входять ______________________________

представники трудового колективу товариства. Представники учасників призначаються ними__________________________________________________________________________

(постійно або на певний термін)

Учасник має право у будь-який час замінити свого пред­ставника у зборах учасників, повідомивши про це інших учас­ників.

Учасник товариства має право передати свої повноваження у зборах іншому учаснику або представникові іншого учасни­ка товариства

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100