Рефераты Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

Вернуться в Педагогика

Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови
Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

Зміст


Вступ……………………………………………………………………..3–5


Розділ І Екологічна освіта як психолого-педагогічна проблема……6–14


1.1.Екологічна освіта та екологічне виховання, їх взаємозв’язок та взаємообумовленість
…………………………………………………………6–10


1.2.Проблеми екологічного виховання особистості в історії шкільної освіти
і педагогічної думки…………………………………………………11–14


Розділ ІІ Зміст та організація екологічної освіти молодших школярів у процесі
вивчення рідної мови………………………………………………15–23


2.1.Формування екологічної культури учнів початкових класів на уроках рідної
мови ………………………………………………………….15–19


2.2.Міжпредметні зв’язки як засіб удосконалення екологічного виховання учнів
……………………………………………………………..20–23


Висновки………………………………………………………………24–25


Список використаної літератури…………………………………….26–27


Додатки………………………………………………………………..28–30
Вступ


Катастрофічний стан навколишнього середовища, що нині вже істотно визначає
здоров’я людей, тривалість їх життя, саму можливість стабільного існування,
спонукає до дослідження та роздумів усіх небайдужих людей. До проблеми природокористування
звертаються політичні діячі, письменники, економісти, історики та ін. Власне,
стає зрозумілим, що сфера природокористування повинна служити об’єктом тильної
уваги кожного з землян. Лише до такої умови можна вивільнити раціональні, гуманістичні
принципи, які сприяють розв’язку екологічних проблем.


Важливо, сьогодні, щоб всі – дорослі і діти – стали на шлях співробітництва
з природою. Тому одним із основних завдань у сучасній школі є виховання підростаючого
покоління. Велику роль тут повинна відігравати початкова школа, яку можна розглядати
як першу сходинку збагачення людини знаннями про природне і соціальне оточення,
знайомство її з загальною, цілісною картиною світу і формування науково-обгрунтованого,
морального і естетичного ставлення до нього.


У вирішенні цих завдань першорядну роль повинна відігравати екологічна освіта
та екологічне виховання. Від успішності здійснення екологічної освіти, формування
нового екологічного мислення великою мірою залежить майбутній стан природного
середовища.


На думку В. О. Сухомлинського, природа лежить в основі дитячого мислення,
почуттів та творчості. Видатний педагог вважав, що формувати в людини ставлення
до рідного краю як частки природи слід починати з раннього віку.


Основою екологічної підготовки мають бути, звичайно, біологічні знання –
закони життя живої природи і розуміння того, як необхідно жити, щоб не порушити
гармонії навколишнього середовища і бажано, щоб кожна людина оволоділа відповідними
знаннями еколога раніше.


У психолого-педагогічній літературі існує значна кількість праць, в яких
розв’язується завдання екологічного виховання майбутніх школярів. Але всі вони
носять вузький характер ,оскільки намагаються вирішити цю проблему при вивченні
певного предмета або під час організації позаурочної діяльності (М.В.Картель,
А.Берека, В.Вербицький та інші).А дослідження, в яких би проблема екологічного
виховання вирішувалась комплексно –відсутній. Саме тому темою курсової роботи
обрано “Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови .”


Об’єктом дослідження є організація навчально-виховного процесу в початковій
школі.


Предметом дослідження є екологічна освіта молодших школярів у процесі навчання.


Мета дослідження –визначення виховних можливостей початкової школи по наданню
екологічної освіти і культури учням молодшого шкільного віку.


Відповідно до мети вирішувались наступні завдання:


-вивчити основні підходи до системи екологічної освіти в працях видатних
педагогів минулого;


-дослідити зміст поняття “екологічна культура”особистості;


-визначити специфічні особливості процесів екологічної освіти і екологічного
виховання;


-зясувати виховний потенціал предметів,що вивчаються в початковій школі

10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100