Рефераты Корпоративні фінанси

Вернуться в Финансы

Корпоративні фінанси
Корпоративні фінансистворюватися лише у формі АТ чи ТОВ, страховики — юридичні особи — у
формі акціонерних, повних, командитних товариств або това
ПЛАН

1.Особливості фінансової діяльності корпорацій .. .....................32.Привілейовані акції та преференції по ним ..................................53.Оподаткування дивідендів ............................................................74.Задача № 4 .....................................................................................85.Література ......................................................................................9ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ


Акціонерне товариство — господарське товариство, статутний капітал якого
поділений на визначену кількість акцій рівної но­мінальної вартості і яке несе
відповідальність за своїми зо­бов'язаннями всім належним майном. Специфіка фінансової
дія­льності АТ визначається особливостями формування статутного капіталу. Згідно
з вітчизняним законодавством розмір статутного капіталу ВАТ повинен бути не
меншим за суму, еквівалентну 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі
ставки мініма­льної заробітної плати, чинної на момент створення товариства.
Для порівняння: у більшості країн ЄС мінімальний розмір стату­тного капіталу
АТ встановлено на рівні 50 тис. євро; у Швейца­рії — 100 тис. франків.


Акціонерами товариства визнаються фізичні та юридичні осо­би, які є власниками
його акцій. Засновники АТ здійснюють свої внески у статутний капітал згідно
із засновницьким договором, решта акціонерів — на умовах договору купівлі-продажу
акцій, укладеного із засновниками; при збільшенні статутного капіта­лу — на
основі договору з товариством чи фінансовим посеред­ником.


Організація фінансово-господарської діяльності у формі акці­онерних товариств
є найприйнятнішою з погляду залучення капі­талу, зокрема власного

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100