Рефераты Колективні договори та угоди

Вернуться в Менеджмент

Колективні договори та угоди
Колективні договори та угоди

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих
сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних
відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.


Сфера укладення колективних договорів


Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю
і мають права юридичної особи.


Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства,
установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.


Сторони колективного договору


Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом
(особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють
відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності - представниками, вільно
обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів,
з другої сторони.


Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька первинних профспілкових
організацій, вони повинні на засадах пропорційного представництва (згідно з
кількістю членів кожної первинної профспілкової організації) утворити об'єднаний
представницький орган для укладення колективного договору. В цьому разі кожна
первинна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань
за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Первинна профспілкова
організація, що відмовилася від участі в об'єднаному представницькому органі,
позбавляється права представляти інтереси працівників при підписанні колективного
договору.


Зміст колективного договору


Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції.


У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання
виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:зміни в організації виробництва і праці;
забезпечення продуктивної зайнятості;
нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної
плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);
встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку
підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);
режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
умов і охорони праці;
забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,
організації оздоровлення і відпочинку працівників;
гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій
трудящих;
умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних
(міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством
і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.


Колективні переговори, розробка і укладення


колективного договору, відповідальність


за його виконання


Укладенню колективного договору передують колективні переговори.


Строки, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають
під час їх ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень
до колективного договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом
України "Про колективні договори і угоди"Порядок реєстрації колективного договору


Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної
виконавчої влади.


Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів
України.


Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством
і угодами становище працівників, є недійсними

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100