Рефераты Глобальні проблеми міжнародної економіки

Вернуться в Экономика

Глобальні проблеми міжнародної економіки
Глобальні проблеми міжнародної економіки

Проблеми взаємодії людини та природи у світовій економіці найбільш гостро
позначилися на сучасному етапі, хоча були помічені вже давно. Видатні економісти
попередніх епох неодноразово підкреслювали діалектичну єдність природного та
соціального, природного та суспільного на всіх рівнях людських відносин. Людське
суспільство має внутрішні зв’язки з природним середовищем через виробничу діяльність,
яка залежить від форми соціальної організації та характеру виробничих відносин,
притаманних тому чи іншому суспільству. Виникнення глобальних проблем пов’язане
як з конкретною сферою життєдіяльності суспільства, так і з конкретним соціально-економічним
середовищем, де реалізується та чи інша сфера діяльності людей.


На виникнення подібних проблем вперше звернули свою увагу західні учені в
60-х роках ХХ ст.. Наприклад, Р. Фолк, О. Тоффлер, Д. Медоуз, Дж. Форестер,
Р. Хейлбронер до глобальних проблем відносять досить вузьке коло питань: перенаселення
планети, порушення екологічної рівноваги, вичерпання ресурсів. В. Леонтьєв,
Є. Пестель, Я. Тінберген, визнаючи наявність багатьох глобальних проблем, головною
з них вважали економічну відсталість країн, що розвиваються. Г. Кан, Дж. Фелпс
вважають, що перед людством стоїть близько 20 глобальних проблем, 9 з яких –
найголовніші. Близько до теоретичного обґрунтування глобальних проблем підійшли
вчені колишнього СРСР В. Загладін, Д. Гвішіалі, М. Максимова, І. Фролов та ін.
Хоч їхні погляди не завжди збігаються і вони не завершили розробку цілісної
концепції, в їхніх обґрунтуваннях подаються визначення причин, що спричинюють
глобальні проблеми; критерії, які дають можливість виділити їх серед багатьох
проблем, що стоять перед людством; розкриті конкретні та специфічні форми їх
прояву; визначені внутрішні зв’язки та взаємозалежності між окремими проблемами,
а також намічені шляхи їх вирішення. Сьогодні важливий внесок в розвиток глобалістики
у світлі цивілізаційного процесу вносять вітчизняні вчені Л.К. Бесчасний, А.С.
Гальчинський, А.І. Кредісов, П.М. Леоненко, Д.Г. Лук’яненко, Ю.Н. Пахомов, А.М.
Поручнік, А.П. Рум’янцев, В.С. Савчук, А.С. Сіденко, А.С. Філіпенко та ін.


В цілому глобалістика як самостійна сфера знань про найбільш загальні, планетарні
проблеми сучасного та майбутнього розвитку людства перебуває у процесі становлення.


Проблеми взаємовідносин людини та суспільства з природою і власне суспільних
відносин класифікується як глобальні, якщо:


вони мають загальносвітовий характер, тобто відносяться до сфери інтересів
усіх або великої кількості країн;


не вирішення їх викликає загрозу всьому людству, регрес в умовах життя людей,
у розвитку виробничих сил;


вони вимагають невідкладних та рішучих дій на основі колективних та скоординованих
дій світового співтовариства.


Глобальність – не географічне поняття. Воно означає, що подібні проблеми
стосуються всіх верств населення, всіх країн та народів планети, впливають на
всі сфери суспільного життя та впливають тим чи іншим чином на стан справ у
всіх регіонах планети.


За такими ознаками глобальні проблеми можна поділити на три сфери дії.


До першої сфери належать проблеми, які виникають у процесі взаємодії природи
та суспільства. Серед них: надійне забезпечення людства продовольством, сировиною,
енергією тощо, збереження природного навколишнього середовища, освоєння ресурсів
Світового океану, космічного простору. Джерела таких проблем закладені в тенденціях
та закономірностях розвитку світових виробничих сил, які сприяють розширенню
можливостей задоволення потреб людства в засобах до існування, а також збільшенню
старих виробничих потреб та виникненню нових. Особливості перетворення таких
проблем у глобальні полягають в тому, що сьогодні як ніколи споживання відновлювальних
та не відновлювальних ресурсів досягло величезних обсягів і характеризується
подальшим зростанням

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100