Рефераты Свобода совісті як елемент демократичних свобод

Вернуться в Религия и мифология

Свобода совісті як елемент демократичних свобод
Свобода совісті як елемент демократичних свобод

ЗМІСТ:


Вступ.


1.Процес формування прав і свобод людини.

2.Релігія в долі українського народу.

3.Зараз релігія скрізь втратила свої інтегративні функціі.

4.Міжнародні юридично-правові акти про свободу совісті.

5. Свобода совісті в Конституціях країн членів і не-членів ООН.

6. ПРАВОВЕ ПОЛЕ УКРАЇНИ:


а. Конституція України про свободу совісті, релігії та церкви.

б.Закон України “Про свободу совісті і релігійні організації ”.


7. Без свободи совісті в України немає цивілізованого майбутнього.


Процес формування прав і свобод


людини


Ще понад 23 століття тому назад великий грецький вчений і філософ Арістотель
відзначав, що людина - “зоон політікон” (тварина суспільна), а тому вона в якості
людини в своїй поведінці керується не інстинктами, а суспільною думкою. В ідеалі,
суспільна думка для людини, як такої, має бути тим, чим для тварини є інстинкти.


Але окрім ознак суспільних людині притаманні також ознаки вільної істоти
- особи, що діє за своїм власним вибором. Для узгодження інтересів суспільства
з інтересами особи протягом віків виробилися правила взаємовідносин між ними.
Ці правила мають спочатку моральну, а потім - і правову силу.Таким чином формувалась
фіксована система взаємних прав (свобод) та обов’язків людини і суспільства.


В різні історичні епохи, у різних народів існували колись та існують зараз
різні варіанти прав і обов’язків людини. Ця різниця зумовлена соціальними, етничними,
історичними, географічними та іншими незліченними умовами. Зараз людство дійшло
висновку, що серед всіх прав і свобод людини центральне місце належить правам
і обов’язкам в галузі світогляду кожної окремої людини. Адже світогляд - це
духовна основа особи людини і в той же час суб’єктивна основа мотивів людської
діяльності. З цієї точки зору світогляд - це найбільш суттєва ознака особи людини.
Який світогляд - така і людина в її соціальному та особистому вимірі. Процес
становлення світогляду - це процес становлення самої особи людини. Насильство
в галузі світогляду - це насильство не в якійсь частковій сфері вияву людини,
а насильство над людиною взагалі.


Протягом віків права і свободи людини в галузі світогляду оголошувалися,
обмежувалися і регулювалися в моральних поняттях добра і зла, в релігійних канонах
гріха і благочесття, в низці юридично-правових документів, а також в педагогічних
та побутових рекомендаціях. Центральне місце серед цих прав і свобод завжди
займали права і свободи стосовно релігії. Це зумовлено тим, що релігія була
і до цього часу залишається найбільш масовим світоглядом. За висновками дослідників,
дві третини наших сучасників - це віруючі люди. (В скобках зауважу, що, за висновками
тих же дослідників, релігія - це тип світогляду, в основі якого лежить віра
в Бога.)


Релігія в долі українського народу


Якщо прийняти за аксіому, що на арені писаної історії наші етничні та генетичні
предки з’явилися в 4 столітті нашої ери під назвою антів, а потім - склавинів,
слов’ян та слав’ян, то ми почали свій етничний рух на місці свого наступного
постійного проживання з життя більш чи менш замкнутих в собі родів та племін.
Виразом та духовним укріпленням цього відособлення родів і племін була родоплемінна
релігія. Вітчизнаний літопис зазначає, що в той час кожне племя дотримувалося
“звичаю батьків своїх”, кожне мало “свій нрав” (свої релігійні вірування). Це
була наша письмово засвідчена національна релігія пандемонізму та початкового
політеїзму. Це була наша єдина автохтонна (породженна на наших землях, “туземна”)
релігія українського народу. Вона, справді, була з самого початку породжена
нашим прадавнім народом, була духовним виявом власне українця - і більше нікого!


З певним культурно-історичним відхиленням та наближенням цю національну прадавню
релігію намагаються відродити в сучасних умовах релігійні громади “Рідної української
віри”

10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100