Рефераты Неологізми

Вернуться в Иностранные языки

Неологізми
Неологізми

Гловацька Наталія


Англійський вокабуляр продовжує обновлятися й поповнюватися новими одиницями.
За деяким даними, у середньому за рік в англійській мові з'являється близько
800 нових слів –це більше, ніж у багатьох інших мовах світу. Про велику кількість
неологізмів в сучасній англійській мові свідчить той факт, що такі словники
як Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learners Dictionary,
Webster’s Collegiate Dictionary фіксують тисячі неологізмів. Отже, цілком зрозуміло,
що при перекладі неологізмів можуть виникнути труднощі. Це поповнення словникового
складу йде не тільки за рахунок запозичень різного роду, але й за рахунок «внутрішніх
ресурсів» мовної системи - словотворчих процесів і переосмислення вже існуючих
значень (вторинної номінації). Щоб зберігатися у стані комунікативної придатності,
мова повина постійно перебудовуватися й розвиватися, не гублячи при цьому своєрідності
системи. Не кожне нове слово, створене яким-небудь мовцем, закріплюється в мові.
Спочатку це слово - окказіоналізм, значення якого жорстко пов'язане з даним
контекстом і не сприймається за його межами. Пізніше, при наявності цілого комплексу
передумов до цього, слово може поступово закріпитися в мові (лексикалізуватися);
на цій стадії воно вже - неологізм, що може або остаточно ввійти в лексичну
систему, або припинити своє існування.


Нове слово може бути новим або за формою, або за змістом, або й за формою,
і за змістом. Виходячи із цього прийнято розрізняти 1) власне неологізми (нова
форма й новий зміст) - telecommuter, audiotyper; 2) перенайменування (нова форма
- уже відомий зміст) - sudser (soap opera), big (cancer); 3) переосмислення
(уже наявна в мові форма - новий зміст) - acid (narcotics), bread (money), box
(TV-set). Перші дві групи припускають використання внутрішніх ресурсів англійської
словотворчої системи. До них же можна додати й так звані фонологічні неологізми,
тобто штучно створювані конфігурації звуків. Найчастіше це терміни або товарні
знаки, часто з'єднання з морфемами грецького або латинського походження (acryl,
perlon). Словниковий склад англійської мови продовжує поповнюватися.


До поетизмів також необхідно віднести й деякі неологізми, створені класиками
англійської поезії, що залишилися в сфері їхнього індивідуального вживання.
Найчастіше це складні слова. Приведемо кілька прикладів таких складних слів
із творів Байрона: goar-faced, dew-drops, sea-mew, long-reluctant, wave-reflected,
dark-glancing (daughters), sea-girt (citadel), blood-red, awe-struck (world)
і багато інших.


Зупинимося тут на функціях стилістичних неологізмів. Вони звичайно з'являються
в стилях художнього мовлення й у газетному стилі. Неологізми, що з'являються
в стилі художнього мовлення, прийнято називати оказіоналізмами.


Найбільш характерними способами утворення неологізмів у мові сучасних англійських
письменників є словоскладання, конверсія й зміна значень слів. У ранні періоди
розвитку стилю англійського художнього мовлення значну роль в утворенні стилістичних
неологізмів грали варваризми. Останнім часом запозичення поступаються місцем
семантичному процесу утворення оказіоналізмів.


«Поворотним етапом в історії значення багатьох слів, - пише В. В. Виноградов,
- є їх нове гостро експресивне й образне індивідуальне вживання. Це нове оригінальне
застосування слова, якщо воно відповідає загальним тенденціям значеннєвого розвитку
мови, нерідко визначає всю подальшу семантичну історію цього слова».


Як ілюстрацію стилістичних неологізмів можна привести наступні приклади:


Місце з роману Ґолсуорсі "In Chancery", де сам автор відзначає народження
нового значення слова limit - нестерпний:


"Watching for a moment of weakness she wrenched it free; then placing the
dining table between them, said between her teeth: 'You are the limit, Monty'

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100