Рефераты Вібрація

Вернуться в Безопасность жизнедеятельности

Вібрація
Вібрація

Вібрація серед всіх видів механічних впливів для технічних об'єктів найбільш
небезпечна. Знакозмінні напруження, викликані вібрацією сприяють накопиченню
пошкоджень в матеріалах, появі тріщин та руйнуванню. Найчастіше і досить швидко
руйнування об'єкта настає при вібраційних впливах за умов резонансу. Вібрації
викликають також й відмови машин, приладів.


За способом передачі на тіло людини вібрацію поділяють на загальну, яка передається
через опорні поверхні на тіло людини, та локальну, котра передається через руки
людини. У виробничих умовах часто зустрічаються випадки комбінованого впливу
вібрації-загальної та локальної.


Вібрація викликає порушення фізіологічного та функціонального станів людини.
Стійкі шкідливі фізіологічні зміни називають вібраційною хворобою. Симптоми
вібраційної хвороби проявляються у вигляді головного болю, заніміння пальців
рук, болю в кистях та передпліччі, виникають судоми, підвищується чутливість
до охолодження, з'являється безсоння. При вібраційній хворобі виникають патологічні
зміни спинного мозку, серцево-судинної системи, кісткових тканин та суглобів
змінюється капілярний кровообіг.


Функціональні зміни, пов'язані з дією вібрації на людину-оператора - погіршення
зору, зміни реакції вестибулярного апарату, виникнення галюцинацій, швидка втомлюваність.
Негативні відчуття від вібрації зникають при прискореннях, що складають 5% прискорення
сили ваги, тобто при 0,5 м/с2. Особливо шкідливі вібрації з частотами, близькими
до частот власних коливань тіла людини, більшість котрих знаходиться в межах
6...30 Гц.


Резонансні частоти окремих частин тіла наступні:


– очі - 22...27


– горло - 6...12


– грудна клітка - 2... 12


– ноги, руки - 2...8


– голова - 8...27


– обличчя та щелепи - 4...27


– пояснична частина хребта - 4... 14


– живіт - 4...12


Загальну вібрацію за джерелом її виникнення поділяють на:


– транспортну, котра виникає внаслідок руху по дорогах;


– транспортно-технологічну, котра виникає при роботі машин, які виконують
технологічні операції в стаціонарному положенні або при переміщенні по спеціально
підготовлених частинах виробничих приміщень, виробничих майданчиків;


– технологічну, що впливає на операторів стаціонарних машин або передається
на робочі місця, які не мають джерел вібрації.


Вібрації, що впливають на операторів різних машин, поділяються на категорії
згідно ГОСТ 12.1.012-90:


– трактори, автомобілі вантажні, будівельно-дорожні машини, снігоочищувачі
- 1;


– екскаватори, крани промислові та будівельні, самохідні бурильні установки,
шляхові машини, бетоновкладачі - 2.


Підлоговий виробничий транспорт, верстати метало- та деревообробні, ковальсько-пресове
обладнання, ливарні машини, електричні машини, насосні агрегати та вентилятори;
бурильні вишки га установки, бурові верстати, обладнання промисловості будматеріалів
- 3.
ГІГІЄНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА НОРМУВАННЯ ВІБРАЦІЙ


Гігієнічне нормування вібрацій забезпечує вібробезпеку умов праці. Дія вібрації
на організм людини визначається наступними характеристиками: інтенсивністю,
спектральним складом, тривалістю впливу, напрямком дії.


Показниками інтенсивності є середньоквадратичні або амплітудні значення віброприскорення,
віброшвидкості або віброзміщення, виміряні на робочому місці. Для оцінки інтенсивності
вібрації поряд з розмірними величинами використовується логарифмічна децибельна
шкала. Це пов'язано з широким діапазоном зміни параметрів, при котрих вимірювання
їх лінійною шкалою стає практично неможливим. Особливість цієї шкали - відлік
значень від порогового початкового рівня. Децибел - математичне безрозмірне
поняття, котре характеризує відношення двох незалежних однойменних величин:


Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100