Рефераты Види ділових повідомлень

Вернуться в Делопроизводство

Види ділових повідомлень
Види ділових повідомлень


Телефонограми.

Термінові повідомлення, що передаються адресатам по телефону. Реквізити:

1. Назва документа - заголовок.

2. Номер і дата телефонограми.

Слово телеграма, її номер і дату надходження пишуть у першому

рядку.

3. Назва організації і службової особи - відправлювача телеграми.

4. Назва організації і службової особи - одержувача.

5. Текст повинен бути стислим, уникати складних слів.

6. Слова пишуться без скорочень.

7. У тексті має бути не більше 50 слів.

8. Підпис службової особи.

9. У графах "передано", "прийнято" зазначають посаду, ініціали, прізвище того, хто передає, того, хто приймає і номери їх телефонів!

Бланк:

Телефонограма №______ від "___" _______________ 19 ____ р.

Від кого ____________ Телефон _________ Передав _________

Кому_______________ Прийняв __________________________

Год. __________хв.____________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

текст

_________________________________

підпис

Категорія роду іменників.

В українській мові граматична категорія роду - одна з основних морфологічних ознак, що відрізняють іменник від інших частин мови.

В іменниках на позначення осіб категорія роду визначається граматично: словотворенням: киянин - киянка; додаванням означального слова до означуваного: наш Шевченко, наша Шевченко; синтаксично: лікар прийшов, лікар прийшла, Юрчук прочитав - Юрчук прочитала

До Ч.р. належ.: із закінч.: о; р. а (у); я (ю).

О.в. –ом; -ем, єм. океан, океану, океану.

Ж.р. н. Одн. – а я, р.в. – и, і, ї, О.в. – ою, -ею, єю.

С.р. Н.в. одн. –о,-е; море, моря, морем.

Окремо виділяють іменники спільного роду: ж. І ч. Стать: сирота, голова, суддя.

Суддя Іванова говорила коротко;

Суддя зачитав вирок.

Є дві групи цих імен:

на –а. –я, що означають назви, які даються особам чоловічої та жіночої статі у зв’язку з їх діяльністю: нероба, сіроманка, роботяга.

Українські прізвища: -а: Кулеба, Білобаба, Лопачок;

Невідмінювані іншомовні прізвища: Роман Лопес, Марія Лопес, Вікторія Руффо, Вероніка Кастро.

Наказ

До організаційно-розпорядчих відносяться накази, листи, інструкції, протоколи, акти...

Наказом називають розпорядчий документ, який видається керівником в рамках даної йому компетенції.

Накази бувають двох видів: по загальних і адміністративних питаннях і по особовому складу. Накази готуються на основі заяв, доповідних записок керівників підрозділів.

Накази друкуються на листку формату А4 (297х210) з однієї сторони листка.

Накази мають такі реквізити:

Назва документа, назва організації.

Дата наказу.

Номер.

Місце видання наказу.

Заголовок.

Текст.

Підпис керівника установи, організації.

Реквізити розміщуються кутовим чи повздовжнім способом.

В наказ по особовому складу пункти розміщуються в такому порядку:

призначення на посаду;

прийняття на роботу;

переведення;

звільнення з роботи;

надання відпусків.

При підготовці наказу текст опрацьовується і узгоджується із зацікавленими особами, або юрист-консультом. Якщо наказ має заголовок, то рекомендують писати точно і коротко: про зміни, про виділення...

Із метою підвищення справової виразності наказу по особовому складу рекомендовано починати кожен пункт наказу з указанням прізвища та ініціалів, потім указують посаду, звання, спеціальність, розряд, найменування відділу, цеху.

Прізвища друкують прописними літерами. Розміщують прізвища у алфавітному порядку.

Накази по загальним питанням останній пункт розпорядчої частини указ. Особу, на яку покладено контроль за наказом

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100