Рефераты Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Вернуться в Менеджмент

Основні засади зовнішньоекономічної політики України
Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Зміст


Вступ 3


1. Принципи зовнішньо-економічної діяльності України 4


2. Зовнішні зв’язки України 7


3. Основні засади взаємовідносин з іншими державами 12


4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 14


Висновки 17


Список використаної літератури 18


 

Вступ


Зовнішньоекономічні зв’язки України в сучасних умовах стають могутнім засобом
прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки. Нині оволодівати
найновішими досягненнями науки і техніки без інтенсивного обміну науковими дослідженнями,
різноманітними товарами і послугами означає нераціонально використовувати власні
ресурси, втрачати час і темпи розвитку.


Зовнішньоекономічна діяльність дає змогу прискорювати науково-технічний прогрес
завдяки організації спільних досліджень, швидкому перобладнанню сучасною технікою
цілих галузей і виробництв, сприяє розв’язанню багатьох соціальних проблем.
Отже, зовнішньоекономічні зв’язки стають одним з основних чинників розвитку
господарства України.


Правову основу для практичного здійснення зовнішньоекономічної політики створюють
Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (квітень 1991 р.), "Про
вільні економічні зони" (жовтень 1992 р.), "Про іноземні інвестиції" (березень
1993 р.). Концепція Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" грунтується
на використанні можливостей ринкової економіки, яка поступово утведжується в
державі. В Законі докладно опрацьовано механізм регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, який повинен забезпечити прогресивні структурні зрушення в економіці
та сприятливі умови її залучення до світового поділу праці разом із збереженням
господарського збалансування та рівноваги внутрішнього ринку України.


Міжнародні зв’язки України здійснюються як у зовнішній торгівлі, так і в
економічному, науково-технічному і культурному співробітництві, в міжнародному
туризмі та інших формах. Основою здійснення міжнародних зв’язків є законодавчо
визначені засади, а також перспективи і напрями зовнішрьоекономічної політики.


 

1. Принципи зовнішньо-економічної діяльності України


Суб’єкти господарської діяльності України, державні органи
та іноземні суб’єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності керуються певними принципами, які встановлено Законом "Про зовнішньоекономічну
діяльність". До таких принципів належать:


1) Принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності. Він полягає у виключному праві народу України
самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території
України, керуючись законами, що діють на території України;
обов’язку України неухильно виконувати всі договори і
зобов’язання України в галузі міжнародних економічних відносин.


2) Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у праві
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні
зв’язки; праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати
її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України;
обов’язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
порядку, встановленого законами України; виключному праві власності суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної
діяльності.


3) Принцип юридичної рівності і недискримінації, що полягає у рівності перед
законом всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності,
в тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; забороні
будь-яких дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб’єктів господарської діяльності
за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;
неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб’єктів

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100