Рефераты Державний кредит

Вернуться в Финансы

Державний кредит
Державний кредит

Вступ. 3


Історія виникнення кредиту 3


Кредитні відносини в Україні 4


Теоретичні аспекти 6


Сутність державного кредиту. Різниця між державним та банківським кредитами
6


Види державного кредиту 7


Державний борг. Його види. 8


Форми державного бюджету 8


Позики 9


Облігації 10


Казначейські зобов'язання 12


Ощадна справа. 13


Проблематика 15


Діючий стан. Проблеми та шляхи їхнього вирішення. 18


Етапи формування державного боргу та боргової політики України 18


Сучасний стан та структура державного боргу України 21


Шляхи удосконалення боргової політики України 26


Проблеми нормативно-інституційного забезпечення боргової політики України
26


Основні завдання оптимізації боргової політики України 27


Боргова політика в контексті завдань інноваційного розвитку 28


Засоби підвищення ефективності бюджетних інвестицій 29


Альтернативи позичковому фінансуванню державних видатків 30


ВИСНОВКИ 34
Вступ.


Історія виникнення кредиту


Кредит походить від латинського “creditum”, що означає “позика”, “борг”.
Цей термін також перекладається як “вірю”, “довіряю”. А тому категорія кредиту
переважно розглядається економічною наукою як довіра однієї особи до іншої,
на підставі якої у позику надається певна вартість у грошовій або товарній формі
на тимчасове користування за відповідну плату. Таке визначення містить найбільш
загальні характеристики, що розкривають зміст кредиту. При визначенні цієї економічної
категорії необхідно акцентувати увагу на таких основних ознаках:


- кредит необхідно розглядати як обгрунтований на довірі специфічний тип
економічних відносин:


- економічною основою кредиту є мобілізація й нагромадження тимчасово вільних
коштів і формування з них позичкового капіталу;


- кредит представляє акт передачі кредитором певної суми капіталу у тимчасове
користування позичальнику на умовах повернення та влатності.


Найпростішою формою кредитних відносин, що зародилися на перших етапах становлення
і розвитку товарного виробництва та обміну, спочатку був лихварський кредит,
який надавався дрібним виробникам з виплатою високих позичкових відсотків; що
часто призводило до повного розорення позичальників. Для нього характерні такі
ознаки: позичальниками виступали дрібні виробники (селяни, ремісники), рабовласники
та феодали, кредиторами - купці, монастирі, церква. Позичальники переважно звертались
за кредитом для нагальних споживчих потреб або оплати боргів. Окрім лихварського,
товаровиробники надавали один одному кредити при купівлі-продажу товарів. Якщо
покупець був тимчасово неспроможний здійснити покупку за рахунок власних коштів,
а продавець був зацікавлений в реалізації свого товару, то продаж товару міг
відбутися у кредит (з відстрочкою платежу) під відповідні боргові зобов’язання
та гарантії. Таким чином, товарообмін є тим грунтом де виникають відносини з
приводу кредиту. Формування різнобічних і сталих мінових відносин між контрагентами
товарообміну при активному обслуговуванні їх банками призводить до посилення
взаємної залежності і довіри між суб’єктами ринку. Тому продаж товарів дедалі
частіше здійснюється в кредит. У даному випадку необхідність кредиту витікає
із функції грошей засобу платежу. Коли в процесі товарообміну відбувається відрив
моменту відчуження товару від одержання грошового еквівалента тобто відносне
відокремлення грошової форми вартості від товарної форми, що спонукає виникненню
кредитних відносин.


Кредитні відносини в
Україні


Історія розвитку кредитних відносин у незалежній Україні ще досить коротка.
Але складалась вона на базі тих кредитних відносин, які існували в Радянському
Союзі з його адміністративно-командною системою господарювання

10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100