Рефераты Проблема поєднання інтересів суспільства й особистості

Вернуться в Социология

Проблема поєднання інтересів суспільства й особистості
Проблема поєднання інтересів суспільства й особистостіПроблема поєднання інтересів суспільства і особистості
Потреби людини є основою її інтересів. Категорія потреби охоплює більш широке
коло явищ, ніж категорія інтересу. Потреби притаманні всім біологічним організмам,
в тому числі й людині. Інтереси ж – тільки людині. Вони є у всіх суб»єктів:
індивідів, соціальних груп, держав, суспільств, людства і т. д.


Інтереси, як і потреби є рушійною силою діяльності, поведінки і вчинків людей.
Вони, говорив Гегель, рухають народами. Тому для розуміння суті суспільних процесів,
практичних дій людей, політичних програм, гасел, заяв, передвиборних обіцянок
тощо треба відшукувати справжні інтереси дійових осіб. Складність цієї важливої
акції полягає, зокрема у тому, що справжні інтереси далеко не завжди правдиво
зображуються їх носіями. Часто буває, що про інтереси одних говорять інші.


Рушійна сила інтересу проявляється у тому, що людина зацікавлена у чомусь
і за певних умов діє саме у цьому напрямі. Зацікавленість працівника у результатах
виробництва, ефективності і діяльності заводу, фірми, установи є основою дієвості
мотивів і стимулів до праці. Тому, впроваджувані в Україні ринкові відносини
мають бути такими, щоб породжувати зацікавленість працівника приватного чи державного
виробництва у підвищенні продуктивності та ефективності праці. Поліпшення якості
продукції та послуг.


У суспільстві має місце складна взаємодія найрізноманітніших, часто суперечливих
інтересів, і її результати бувають інколи несподіваними. Неодмінно умовою успішності
політики, скажімо держави, є врахування цієї взаємодії, прогнозування її наслідків.


Для розуміння складної взаємодії найрізноманітніших інтересів вчені класифікують
їх. Інтереси можна класифікувати, наприклад, за суб»єктами, про які вже говорилося
( інтереси держави, нації, сім»ї ), за сферами суспільного життя ( матеріальні
– духовні ), за значенням ( корінні – некорінні ), за тривалістю (довготривалі
– короткотривалі), за наявністю суперечностей (узгоджувані – неузгоджувані,
гармонійні – негармонійні, антагоністичні – неантагоністичні) і т. д.


Однією з істотних умов поступального розвитку суспільства, зміцнення держави
є узгодження, поєднання різноманітних інтересів, наприклад, інтересів особистості,
нації, загальнолюдських інтересів. Теж саме стосується і міжнародних відносин
(економічних, політичних та культурних).


Одне із завдань державних діячів, дипломатів – знаходити умови для сполучення
суперечливих інтересів задля спільної справи чи взаємної вигоди. Поняття солідарності,
консенсусу, злагоди – кожне по-своєму – фіксують постійне чи тимчасове узгодження
інтересів різних соціальних груп, політичних інституцій, держав, партій.


Вирішення чисельних глобальних проблем (збереження життя на Землі, миру між
народами, екологічних питань, подолання голоду, злиднів і т. д.) можливе лише
на базі такого поєднання.


Одним із завдань формування особистості є прищеплення їй практичних навичок,
поєднувати свої інтереси з інтересами інших суб»єктів, зокрема з інтересами
держави. Взаємодія інтересів справляє істотний вплив на формування особистості.
Але важлива також воля, рішучість цієї особистості відстоювати свої духовні
чи матеріальні інтереси.


Можливості такого відстоювання часто бувають обмеженими. У всякому разі особистість
має розібратися у складному плетиві інтересів, відшукати шляхи поєднання своїх
інтересів та інтересів інших людей.


На основі потреб та інтересів особистості надбудовуються, формуються її уявлення
про цінності. Категорія цінності відображає соціальне і культурне значення матеріальних
чи духовних явищ, предметів для задоволення потреб та інтересів людини. Одне
слово, цінніст предмета чи явища вирішальною мірою залежить від його об»єктивних
якостей, від потреб, інтересів, емоцій особистості, від умов, місця і часу

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100