Рефераты Визначення кредитоспроможності позичальника

Вернуться в Экономика

Визначення кредитоспроможності позичальника
Визначення кредитоспроможності позичальника

План:  • Вступ.

  • Кредитоспроможність, її визначення та суть.

  • а) сутність кредитоспроможності.

  • б) Національна рейтингова шкала.

  • Проведення оцінки кредитоспроможності позичальника.

  • а) визначення кредитоспроможності юридичних осіб.

  • б) визначення кредитоспроможності фізичних осіб.

  • Висновки.

  • Література.
Вступ.


Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного
використання різноманітних форм залучення кредитів.


З економічного погляду кредит – це форма позичкового капіталу (в грошовій
або товарній формах), що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення
кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує.


Загальноекономічною причиною появи кредитних відносин є товарне виробництво.
Основою функціонування кредиту є рух вартості у сфері товарного обміну, в процесі
якого виникає розрив у часі між рухом товару і його грошовим еквівалентом, відбувається
відокремлення грошової форми вартості від товарної. Якщо рух товарних потоків
випереджає грошовий, то підприємства – споживачі товарів із настанням моменту
плати за них не завжди мають достатні кошти, що може зупинити нормальний процес
відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то на підприємствах
нагромаджуються тимчасово вільні кошти.


Таким чином, виникнення і функціонування кредиту пов'язане з необхідністю
забезпечення безперервного процесу відтворення, із тимчасовим вивільненням коштів
у одних підприємствах і появою потреби в них у інших. При цьому виникнення кредитних
відносин зумовлюється не самим фактом незбігу в часі відвантаження товару і
його оплати, а узгодженням між суб'єктами кредитних відносин умови щодо відстрочки
платежу шляхом укладання кредитної угоди. Але оборот товарів є не єдиною причиною
появи кредитних взаємовідносин. Нині кредитні відносини виникають за будь-якої
економічної чи фінансової операції, що пов'язана із заборгованістю одного з
учасників такої операції.


Поряд з об'єктивною основою існують специфічні причини виникнення і функціонування
кредитних відносин, що пов'язані з необхідністю забезпечення безперервності
процесу відновлення [1].


Що ж стосується фізичних осіб, то потреба у отриманні кредиту частіше за
все виникає у молодих людей віком до 35 років, тут виділяють два види кредитування:
споживче та інвестиційне. Суть споживчого кредитування полягає у тому, що придбані
у такий спосіб товари або послуги використовуються для задоволення власних потреб,
а інвестиційного – у тому, що товари або послуги вкладаються у розвиток бізнесу
[4].


Для надання кредиту важливе значення має оцінка кредитоспроможності позичальника.


Кредитоспроможність – наявність у потенційного позичальника передумов для
отримання кредиту і здатність повернути його. Інакше кажучи – це здатність підприємства
у повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїм
борговим зобов’язанням [1].


Кредитоспроможність, її визначення та суть.


При наданні кредитів будь-який банк стикається з необхідністю оцінки кредитоспроможності
позичальників. Ця процедура є обов'язковою, і її результати істотно впливають
як на результати конкретних кредитних угод, так і на ефективність кредитної
діяльності банку в цілому. Для позичальника оцінка кредитоспроможності також
важлива, оскільки від її результату залежить в якому обсязі буде наданий кредит
і чи буде він наданий взагалі.


Результатом систематично невірно здійснюваної оцінки кредитоспроможності
позичальників може служити погіршення якості кредитного портфеля банку, яке,
до того ж, тягне за собою ще й необхідність зайвого резервування

10 11 12 13 14 15 16 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100