Рефераты Договір щодо надання рекламних послуг

Вернуться в Маркетинг

Договір щодо надання рекламних послуг
Договір щодо надання рекламних послуг


ДОГОВІР щодо надання рекламних послуг

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

РЕКЛАМІСТ: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ: _______________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ доручає, а РЕКЛАМІСТ зобов’язується виконати наступну робо­ту з реклами __________________________________________________________________.

Опис об’єкту реклами: _____________________________________________________.

Опис реклами (спосіб) або послуги: __________________________________________.

Дата надання послуги (проведення рекламної акції): ____________________________.

Обсяг: ___________________________________________________________________.

Умови: ___________________________________________________________________.

Примітка:

При занадто великому описі всіх цих параметрів складається окремий опис. У цьому випадку в тексті договору зазначається: "Опис ____________ міститься у додатку № _____ до Даного Договору та є його невід’ємною частиною".

2. ОБОВ’ЯЗКИ РЕКЛАМІСТА

РЕКЛАМІСТ бере на себе виконання наступних робіт:

2.1. Подає на затвердження РЕКЛАМОДАВЦЮ в ______ денний термін з дня підписання договору докладну програму робіт з реклами продукції або надання послуг, із зазначенням часових інтервалів, звітних матеріалів та орієнтовних сум, необхідних для виконання робіт.

Програма після її затвердження є невід’ємною частиною Даного Договору.

2.2. Власними силами та з власних матеріалів, на власній матеріальній базі виготовляє необхідні ескізи, тексти, оригінал-макети (слайди, фільми, відеокасети, магнітні записи).

2.3. Подає на затвердження РЕКЛАМОДАВЦЮ ескізи, оригінал-макети та інші матеріали, необхідні для проведення робіт. Запуск у виробництво або публікація не затверджених РЕКЛАМОДАВЦЕМ матеріалів не допускається.

2.4. Знайомить РЕКЛАМОДАВЦЯ за його вимогою з перебігом робіт щодо виготовлення реклами.

2.5. Розміщує рекламу: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

(вказати, яку і де)

3. ОБОВ’ЯЗКИ РЕКЛАМОДАВЦЯ

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ бере на себе наступні зобов’язання:

3.1. Затверджує програму робіт з реклами.

3.2. Затверджує зразки рекламної продукції, яка підлягає тиражуванню.

3.3. Надає інформацію, необхідну для виготовлення реклами (технічні дані, опис продукції, послуг).

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБОТИ РЕКЛАМІСТА

4.1. Роботу, виконану РЕКЛАМІСТОМ, РЕКЛАМОДАВЕЦЬ оплачує у сумі ________ ________________ грн. шляхом перерахування на розрахунковий рахунок РЕКЛАМІСТА.

4.2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються РЕКЛАМОДАВЦЕМ шляхом перераху­вання на розрахунковий рахунок РЕКЛАМІСТА 100% передоплати.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір дійсний від _____________________ до ______________________ .

Узгоджуються наступні проміжні етапи:

5.1.1. Розробка ескізів __________________________________________________________.

5.1.2. Затвердження ескізів ______________________________________________________.

5.1.3. Розробка оригінал-макета __________________________________________________.

5.1.4. Тиражування ____________________________________________________________.

5.1.5. Затвердження термінів та переліку засобів масової інформації для розміщення реклами ______________________________________________________________________________

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100