Рефераты Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

Вернуться в Физика

Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків
Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків


Мета: навчити учнів основним поняттям про діелектрики та їх будову; про види діелектриків та їх поляризацію. Ввести нову фізичну величину – діелектричну проникливість. Розвивати уміння учнів застосовувати набуті знання при розв”язуванні задач.

Тип уроку: комбінований.

Метод: опитування, лекція, робота з візуальним опорним конспектом, розв”язування задач.

Обладнання: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев Фізика: підруч. для 10 кл.; С.У. Гончаренко Фізика: 10 кл.; візуальний опорний конспект; кодоскоп; А.П. Римкевич, П.А. Римкевич Збірник задач з фізики.

ХІД УРОКУ:

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Питання до учнів: 1. В чому суть явища електростатичної індукції?

2. Чому дорівнює напруженість електростатичного поля всередині провідника? 3. В чому суть електростатичного захисту? 4. Чому дорівнює електричний заряд всередині провідника?

ІІ. Оголосити тему, мету та завдання уроку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вивчення даної теми повинно поглибити поняття електричного поля в середовищі; продовжити формування наукових знань про будову речовини; розвинути вміння учнів порівнювати, знаходити спільне й окреме у фізичних явищах.

IV. Первинне сприймання та усвідомлення нового матеріалу.

План:

Електричні властивості нейтральних атомів і молекул. Види діелектриків.

Поляризація діелектриків.

Діелектрична проникливість.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Використовуючи візуальний опорний конспект, повторити основні поняття розглянуті на уроці та розв”язати задачі.

VІ. Підсумок уроку та завдання додому.

Підсумок уроку.

Оцінити роботу учнів на уроці.

Завдання додому: § 43, 44 (по стар. підр. § 46, 47), № 722 (Р).


Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків.

План:

Електричні властивості нейтральних атомів і молекул. Види діелектриків.

Поляризація діелектриків.

Діелектрична проникливість.

1. Діелектрик або ізолятор складається з нейтральних атомів або молекул. Електрони і ядра в нейтральному атомі зв”язані між собою і не можуть переміщатися під дією поля по всьому об”єму тіла, як вільні заряди провідника. Всередині діелектрика може існувати електричне поле.

Розглянемо атом водню. Додатній заряд зосереджений в центрі атома. Електрон рухається навколо ядра з великою швидкістю: один оберт за 10 –15 с. Це дає підставу вважати, що центр розподілу від”ємного заряду припадає на середину атома, тобто збігається з додатньо зарядженим ядром.

Тепер розглянемо молекулу кухонної солі NaCl. Атом Na має один валентний електрон, слабо зв”язаний з атомом, а Cl – сім валентних електронів. Під час утворення молекули Cl захоплює валентний електрон Na. Обидва нейтральні атоми перетворились на систему з двох іонів протилежних знаків.

Центр розподілу додатнього заряду припадає на іон натрію, а від”ємного на іон хлора, тобто утворюється електричний диполь (твердий).

Електричним диполем наз. нейтральну в цілому систему двох однакових за модулем і протилежних за знаком точкових зарядів, що перебувають на де-якій відстані один від одного.

Отже, діелектрики можна поділити на такі види:

Неполярні – що складаються з атомів або молекул, у яких центри розподілу додатніх і від”ємних зарядів збігаються (інертні гази, кисень, водень).

Полярні – що складаються з молекул, у яких центри розподілу додатніх і від”ємних зарядів не збігаються (спирт, вода, сіль,…).


2. Поляризацією діелектрика називають зміщення додатніх і від”ємних зв”язаних зарядів діелектрика в протилежні боки під

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100