Рефераты Навчальна співпраця в групах. Навчальна співпраця в групах як форма роботи

Вернуться в Педагогика

Навчальна співпраця в групах. Навчальна співпраця в групах як форма роботи
.

2. На якій відстані від мосту розташовані зображені на картині предмети? (масштаб: в 1 см — 5 см)

№5

1. Зберіть план місцевості.

2. Визначте на плані найвищу та найнижчу точки даної місцевості.

3. Назвіть об'єкти місцевості, позначені умовними зна­ками.

№6

1. Складіть загальний вигляд компасу.

2. Визначіть азимути від компасу та позначені на ма­люнку предмети.

Перевірка знань фактичного матеріалу при вивченні те­ми «Атмосфери»

Картки із завданнями для комплекту II

№1

1. Складіть загальний вигляд прикладу, який реєструє вологість повітря.

Що означає таке положення стрілки приладу?

№2

1. Складіть загальний вигляд флюгера.

2. Який напрям вітру показує флюгер?

№3

1. Складіть загальний вигляд приладу, який показує ат­мосферний тиск?

2. Яке показання приладу?

3. Чи зміняться показання приладу, якщо піднятися з ним на телевишку (висота 100 м).

№4

1. Складіть схему будови атмосфери.

2. Перерахуйте шари атмосфери.

3. Як змінюється температура в різних шарах атмо­сфери?

№5

1. Зберіть картину літнього пейзажу.

2. У якому напрямку дме вітер?

У яких одиницях вимірюється сила вітру?

№6

1. Складіть загальний вид приладу, який реєструє кіль­кість опадів, які випали.

2. Які опади може реєструвати цей прилад?

3. Як визначити кількість опадів, які випадають, за допо­могою цього приладу?

Узагальнення знань при вивченні теми «Літосфера».

Картки Із завданням для комплекту III

№1

1. Складіть схему внутрішньої будови землі.

2. Із яких частин вона складається?

3. Яка товщина земної кори під океанами, рівнинами, го­рами?

№2

1. Складіть схему будови гір.

2. Якою буквою позначається на цій схемі горст, грабен, скид?

№3

1. Складіть картину, яка схематично зображує рівнину.

2. Якою буквою позначається низовина, височина, пло­скогір'я?

3. Яким кольором зображуються на карті ці частини рівнини?

№4

1. Складіть назви гірських порід.

2. На які групи поділяються ці породи за способом їх ут­ворення?

Як ці породи використовуються в господарстві?

№5

1. Складіть схему вулкана.

2. Назвіть частини вулкана.

3. Які вулкани називають діючими, а які згаслими?

№6

1. Складіть схематичне зображення гір.

2. Які бувають гори по висоті? Розшифруйте висоту гір, позначених буквами А, Б і В?

Примітка:

У верхній частині кожної картки комплекту стоїть шифр.

Наприклад, число 1/1 означає, що картка із комплекту № І, завдання 1; число 2/3 — що картка із комплекту II з третім завданням і т. д.

Значення гри при формуванні зацікавленості предме­том дуже велике.

І вчителю не можна недооцінювати цей факт. Викорис­тавши їх разом, з іншими формами та методами роботи, педагог досягне головної мети у своїй роботі — його учні будуть любити та знати географію.Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100