Рефераты Економічна суть фінансових результатів

Вернуться в Финансы

Економічна суть фінансових результатів
Економічна суть фінансових результатів

Вступ


Прибуток є важливим показником ефективної діяльності підприємств. Проте якість
роботи підприємства не можна оцінювати за масою прибутку. Для того щоб точно
обчислити прибутковість підприємства, потрібно зіставити прибуток з витратами
підприємства або з обсягом виробничих фондів підприємств. Таке зіставлення характеризує
рентабельність. Рентабельність показує прибутковість, доходність підприємства.


Ефективність фінансової діяльності виражається в досягнутих фінансових результатах.
Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період
необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання
цих доходів.


Доходи підприємства – це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень
активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу
(крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).


Доходи – витрати = прибуток чи збиток


Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний
період необхідно дотримуватися принципів визначення доходів і витрат, а саме:
нарахування, відповідності, періодичності.


Принцип нарахування передбачає відображення результатів господарських операцій
у тому звітному періоді, коли вони відбулися, а не на момент отримання чи сплати
грошових коштів, оскільки ці періоди часу не завжди співпадають.


Принцип відповідності полягає в порівнянні доходів та витрат у звітному періоді,
тобто витрати що здійснені у звітному періоді повинні порівнюватися з доходом
задля якого здійснені витрати цього звітного періоду.


Виходячи з принципу періодичності, для визначення фінансового результату
доходи та витрати підприємства розподіляються за звітними періодами. Звітним
періодом є один рік, проміжними звітними періодами є квартал, місяць.


Фінансові результати визначають за видами діяльності, зокрема основна, операційна,
інша звичайна діяльність, окремо відображають надзвичайні доходи, витрати і
податки з надзвичайного прибутку.


Звичайна діяльність – будь яка основна діяльність, а також операції що її
забезпечують або виникають внаслідок її проведення. До звичайної діяльності
крім операційної належить фінансова і інвестиційна діяльність.


Надзвичайна діяльність – подія або операція яка відрізняється від звичайної
діяльності підприємства та не очікується, що вона повторюватиметься періодично
або в кожному наступному звітному місяці.


Фінансовий результат в Звіті про фінансові результати визначають поетапно:


результат основної діяльності


фінансовий результат від операційної діяльності , який поглинає результат
основної діяльності


фінансовий результат від звичайної діяльності, який охоплює результат операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності.


Чистий прибуток.


Кінцевий результат фінансової діяльності підприємств формують доходи і витрати.
Зростання прибутку досягається за рахунок збільшення виробництва і відповідно
виручки від реалізації продукції та зниження її собівартості.


Висновки


Фінансові результати відображаюсь мету підприємницької діяльності, її доходність,
і є вирішальними для підприємства. Окрім його керівництва і колективу вони цікавлять
вкладників капіталу, кредиторів, державні органи, фондові біржі та ін.


Основним фінансовим результатом підприємства є його прибуток, іноді його
заміняють показником доходу. Крім цих абсолютних показників для оцінки фінансових
станів застосовують ряд відносних показників і коефіцієнтів.


Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного
удосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. Він
служить джерелом сплати податків.


На кожному підприємстві формуються чотири показники прибутку, який істотно
розрізняється по величині, економічному змісту і функціональному призначенню

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100