Рефераты Виготовлення внутрішніх стінових панелей

Вернуться в Технология

Виготовлення внутрішніх стінових панелей
Виготовлення внутрішніх стінових панелей

Загальна характеристика технологічного


процесу виготовлення внутрішніх


стінових панелей


Панелі внутрішніх стін житлових будинків та громадських спо­руд виконують
у вигляді одношарових плит, довжина яких до 7 м, товщина до 200 мм; висота панелі
для житлових будинків до 2,9 м, а для громадських будівель може бути й більшою.
Як правило, панелі внутрішніх стін мають прорізи для дверей, а також прихо­вану
електропроводку (рис. 1). Для виготовлення панелей з важ­кого бетону використовують
бетони класів В15, В20, В25 при кон­структивному армуванні та В25 і ВЗО при
розрахунковому арму­ванні.


Процес виготовлення панелей може бути реалізований на ка­сетно-стендових
і касетно-конвейєрних лініях, а також на візкових конвейєрах і вібропрокатних
станах. Незалежно від способу ви­робництва технологічний процес виготовлення
внутрішніх стінових панелей повинен забезпечити гладкі лицьові поверхні. До
його складу входять такі операції:Рис. 1. Внутрішня стінова панель:


1 — шпонка для з'єднання з прилеглою перегородкою; 2 — ка­нали для прихованої
електропроводки; 3 —дерев'яні пробки для кріплення столярного блоку дверей


-підготовка форми або формувального відсіку чи формооснащення, яка полягає
в очищенні та змазуванні формувальних поверхонь і складанні форми;


-встановлення арматурного каркаса із закріпленими трубками каналоутворювачів
для прихованої змінюваної електропроводки, а також з пластмасовими фіксаторами,
які забезпечують потрібну товщину захисного шару бетону;


-встановлення і закріплення анкерних та монтажних петель, вкла­дишів, дерев'яних
пробок і кілець, що створюють гнізда для електро­арматури;


-укладання й ущільнення бетонної суміші;


-теплова обробка відформованих виробів за заданим режимом (одно- чи двостадійна);


-розпалублення виробів;


-шпаклювання лицьових поверхонь, підготовка їх до фарбуван­ня чи оклеювання
шпалерами.


Касетно-єтендова лінія виготовлення внутрішніх стінових панелей та панелей
перекриттів


Характерною особливістю виготовлення виробів в касетах є формування їх у
вертикальному положенні в стаціонарних мета­левих формах-касетах. Цей спосіб
виготовлення панелей забезпечує високі точність розмірів та якість лицьових
поверхонь.На заводах великопанельного домобудування України експлуа­тується майже 2
тисячі касетних установок. Але для виготовлення панелей на касетно-стендових
лініях треба використовувати рухливі бетонні суміші з підвищеним вмістом в'яжучого,
що призводить до неоднорідності показників міцності виробів по висоті.


Рис. 11.2. Касетно-стендова лінія:


1 — бетоновозна естакада; 2— роздавальний бункер; 3 — машина для очищення
і шліфу-вання касет; 4 — касети з розпалублювальною машиною для плит перекриттів;
5 — те саме для панелей внутрішніх стін; 6 — консольний бетоноукладач; 7 — мостові
крани; 8 — секція для складування виробів; 9 — лінія опоряджування; 10— місце
для переоснащення касет­них відсіків; 11,12 — місця для складування столярних
блоків та арматури


Касетно-стендову технологічну лінію (рис.2) обладнують ка­сетами, які залежно
від типу можуть мати 10...14 формувальних відсіків, консольними або портальними
бетоноукладачами, конвейє­ром для опоряджування панелей, стелажами для витримування
виробів.


У багатовідсіковій касетно-стендовій установці панелі виготов­ляють у такій
послідовності: машина для розпалублення відводитькрайню пересувну стінку касети.
Після коротко­часного вмикання вібраторів, установлених на розділювальних листах
відсіків, відокремлюють панель від стінки відсіку, підніма­ють мостовим краном
і встановлюють наконвейєр опоряджування

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100