Рефераты Дієслово. Дієвідміна

Вернуться в Журналистика

Дієслово. Дієвідміна
Дієслово. Дієвідміна


(Verbum)

Дієслівні категорії (спосіб, час, стан, число, особа) такі, як у рідній мові.

ЧАС (Tempus)

У латинській мові є такі часи:

Praesens - теперішній час;

Imperfectum - минулий час недоконаного виду;

Perfectum - минулий час доконаного виду

Plusquamperfectum - давноминулий час (звичайно означає дію, яка відбулася раніше іншої минулої дії);

Futurum primum (I) - майбутній перший або недоконаного виду;

Futurum secundum (II) - майбутній другий (означає дію, попередню щодо іншої майбутньої дії).

СПОСІБ (Modus)

Modus indicativus – дійсний спосіб

Modus coniunctivus – кон’юнктив (умовний спосіб)

Modus imperativus – наказовий спосіб

СТАН (Genus)

Activum – активний стан

Passivum – пасивний стан

ЧИСЛО (Numerus)

Singularis – однина

Pluralis – множина

ОСОБА (Persona)

Prima ( persona) – перша особа

Secunda – друга особа

Tertia – третя особа

ДІЄВІДМІНА (Coniugatio)

У латинській мові є чотири дієвідміни. Вихідною формою є неозначена форма дієслова (infinitivus). Інфінітиви теперішнього часу закінчуються на -re

Ornare – прикрашати

Movere – рухати

Legere – читати

Capere – брати

Statuere – постановляти

Audire - слухати

Визначаємо приналежність дієслова до дієвідміни за голосним, який стоїть перед –re. Отже, для дієслів І дієвідміни характенре “а” (довге), для ІІ дієвідміни – “е” (довге), для ІІІ дієвідміни – “е” (коротке) і для IV дієвідміни – “і” (довге)

Основи дієслів теперішнього часу визначаємо, відкинувши в І, ІІ та ІV дієвідмінах –re, а в ІІІ дієвідміні – -еre. Таким чином основи дієслів:

І Ornare – основа orna-

ІІ Movere – основа move-

ІІІ Legere – основа leg-

ІІІ Capere – основа capi-

ІІІ Statuere –основа statu-

( У ІІІ дієвідміні основи закінчуються на приголосні, а також на голосні “u” та“i”)

IV Audire - основа audi-

Основних форм дієслова чотири, але на першому етапі рекомендується записувати і вивчати дієслова в двох формах: 1) перша особа однини теперішнього часу дійсного способу активного стану; 2) неозначена форма дієслова теперішнього часу активного стану.

Наприклад: orno (інфінітив записується скорочено) – прикрашати.

Moveo, -ere – рухати

Lego, -ere – читати

Capio, -ere – брати

Statuo, -ere – постановляти

Audio, -ere – слухати

Визначте, до яких дієвідмін належать дієслова

Laboro, -are – працювати

Mitto, -ere – посилати

Finio, -ire – закінчувати

Laudo, -are – хвалити

Habeo, -ere – мати

Scribo, -ere – писати

Nutrio, -ire - годувати

SUM, ESSE, FUI – БУТИ

Tempus

Indicativus

Coniunctivus

Imperativus

Formae infinitae

Prae-

sens

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100