Рефераты Організаційні форми підприємства

Вернуться в Предпринимательство

Організаційні форми підприємства
Організаційні форми підприємства


П Л А Н

Особливості створення та функціонування акціонерних товариств.

Інші форми бізнесу в Україні.

Л і т е р а т у р а: 1. Про підприємництво: Закон України – К. Україна, 1991р.

2. про підприємства в Україні: Закон України – К. Україна, 1991р.

3. Про страхування: Закон України – К. Україна, 1991р.

4. про власність: Закон України. К. Україна, 1991р.

5. Основы предпринимательского дела (Благородный бизнес) под ред. Ю.М. Осипова. – М.1992 ст. 304 – 320.

6. В.Хойер. Как делать бизнес в Европе. М: 1992, ст.232-240

7. Реглин Д., Лискан М. Современный бизнес в 2-х томах М:1995.

Особливості створення та функціонування акціонерних товариств.

Акціонерне товариство з точки зору індивідуального підприємця, є оптимальною формою організаційно-правового оформлення підприємницької діяльності, т.я. по зобов’язаннях товариства акціонер не несе відповідальності. Він несе відповідальність тільки в розмірі свого внеску в статутний фонд.

Розрізняють відкриті і закриті товариства.

Якщо акції не можуть вільно продаватись на фондовому ринку, то називаються ЗАТ, › 50 осіб повинно трансформуватись у відкрите шляхом перереєстрації.

Корпорація – це акціонерне товариство – це така форма об’єднання підприємств (або власників капіталу для спільного ведення господарської діяльності шляхом об’єднання капіталу з метою одержання прибутку.

Акція – це документ, цінна бумага, яка випускається акціонерним товариством, яка посвідчує паєвий внесок її власника в статутний фонд товариства і дає йому право на одержання дивіденда.

Дивідент – це прибуток (частина загального прибутку акціонерного товариства, який одержує власник акцій).

Акції мають мінімальну вартість, зазначену на самій акції, емісійну ціну по якій вони продаються на первинному ринку, реальну (ринкову) ціну, по якій акції оцінюються на вторинному ринку цінних бумаг, балансову ціну, яка визначається на основі документів фінансової звітності акціонерного товариства.

Замовниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи і громадяни. Засновники несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях, які виникли до реєстрації акціонерного товариства. Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити об’яву про намір створити акціонерне товариство, зробити підписку на акції, провести установчі збори, зареєструвати акціонерне товариство.

Акції купуються учасниками при створення акціонерного товариства на основі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій в зв’язку зі збільшенням статутного фонду – з товариством.

При створенні акціонерного товариства акції можуть бути розповсюджені шляхом відкритої підписки на них (у ВАТ), або розділом всіх акцій між засновниками (у ЗАТ).

Відкрита підписка на акції при створенні акціонерного товариства організується засновниками. Засновники в любому випадку зобов’язані бути власниками акцій на сумму не ‹ 25% статутного фонду і терміном не ‹ 2-х років. Засновники акціонерного товариства публікують повідомлення про майбутню відкриту підписку, в якій вказують його фірмову назву, цілі і терміни діяльності товариства, склад засновників, дата проведення установчих зборів, розмір установчого фонду номінальна вартість акцій, їх кількість і види, переваги і пільги засновників, склад майна, який вносять засновники і натуральній формі, назву банківської установи, номер розрахункового рахунку, на який віднесені початкові внески. Термін підписки не може перевищувати 6 місяців.

Особи, які бажають купити акції, повинні внести на рахунок товариства не ‹ 10% вартості акцій, на які вони підписались, після чого засновники видають їй письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. У випадках, коли всі акції акціонерного товариства розповсюджуються серед засновників, вони повинні внести до дня скликання установчих зборів не ‹ 50% найманої вартості акцій

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100