Рефераты Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму

Вернуться в Кибернетика

Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму
Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму


Завдання

Розробити програму для демонстрації роботи електромагнітного реле постійного струму.


Зміст

Вступ.....................................................................................................................................3

Задача і опис схеми...........................................................................................4

Текст програми.......................................................................................................4

Приклад............................................................................................................................11

Висновок......................................................................................................................... 12

Література......................................................................................................................13

Вступ

Для закріплення здобутих теоретичних знань, застосування їх при вирішенні питань математичного характеру, а також з метою набуття навиків по створенню програмного забезпечення , виконується курсова робота з дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови” . В курсовій роботі необхідно розробити програму на мові програмування C++,яка б демонструвала роботу електромагнітного реле постійного струму .

Задача і опис схеми

Електромагнітне реле постійного струму , яке є сполученням електромагнітного перетворювача (з поворотним якорем ) і контактного пристрою. При проходженні струму по катушці 7 у магніто проводі , що складається з осердя 6 та якоря 1, виникає магнітний потік , якір притягує до осердя , контактна група розмикається (розмикаючий контакт) , а контактна група замикається(замикаючий контакт). На принципових електричних схемах механічний зв’язок між електромагнітним приводом та контактами не вказується.

Текст програми

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<dos.h>

#include<conio.h>

#include<graphics.h>

void help(void)

{ restorecrtmode();

clrscr();

textmode(BW80);

textcolor(7);

cprintf(" Мiнiстерство освiти i науки України");

printf("\n");

cprintf(" Рiвненський державний технiчний унiверситет");

printf("\n");

cprintf(" Кафедра електротехнiки i автоматики");

printf("\n\n\n\n\n");

textcolor(4 + BLINK);

printf(" ");

cprintf("КУРСОВА РОБОТА");

printf("\n");

textcolor(7);

printf("\t\t");

cprintf(" з курсу:\"Програмування та алгоритмiчнi мови\"");

printf("\n");

textcolor(7);

printf("\t\t");

cprintf(" на тему:\Демонстрацiя електромагнiтного ");

printf("\n");

printf("\t\t\t ");

cprintf(" реле постiйного струму \"");

printf("\n\n\n\n\n\n");

textcolor(2);

printf("\t\t\t\t\t\t");

cprintf("Виконав студент першого курсу");

printf("\n");

printf("\t\t\t\t\t\t");

cprintf("групи АУТП-1");

printf("\n");

printf("\t\t\t\t\t\t");

cprintf("Назарчук Вiталiй");

printf("\n\n\n\n");

printf("\t\t\t ");

textcolor(58);

cprintf("РIВНЕ-2002");

textcolor(GREEN + BLINK );

printf("\n\t\t\t");

cprintf(" натиснiть будь-яку клавiшу");

getch();

textcolor(GREEN );

setgraphmode(getgraphmode());

}

void draw(int x0,int y0)

{

unsigned char color[16]={0,4,2,6,1,5,3,7,8,12,10,14,9,13,11,15};

struct bmpinfo

{

char h1,h2;

unsigned long

size,reserved,offset,b,width,height;

unsigned int plans,bpp;

};

bmpinfo info;

FILE *f;

int x,y;

unsigned char b;

unsigned char bh;

unsigned char bl;

int nb;

int np;

int i,j;

if((f=fopen("34

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100