Рефераты Астероїди і метеорити

Вернуться в Авиация и космонавтика

Астероїди і метеорити
Астероїди і метеорити

Нерідко у щільні шари атмосфери потрапляє з космосу великі тверді частинки,
які називають метеорними тілами. Рухаючись в атмосфері, частинка нагрівається
внаслідок гальмування, і навколо неї утворюється обширна світна оболонка з роз¬жарених
газів. Від сильного опору повітря метеорне тіло нерідко розколюється і з гуркотом
па¬дає на Землю у вигляді осколків. Рештки метеорних тіл, що впали на Землю,
називаються метеоритами.


Метеорне тіло невеликих розмірів іноді повністю випаровує¬ться в атмосфері
Землі. Здебільшого його маса за час польоту дуже зменшується й до Землі долітають
тільки рештки, які звичайно встигають охолонути, коли космічну швидкість пога¬сив
опір повітря. Іноді випадає навіть метеоритний дощ. Під час польоту метеорити
обплавляються й покриваються чорною кірочкою. Один такий «чорний камінь» у Мецці
вмурований у стіну храму і є предметом релігійного поклоніння.


Відомо три види метеоритів: кам'яні, залізні (мал. 59) та залізо-кам'яні.
Іноді метеорити знаходять через багато років після їхнього падіння. Особливо
багато знайдено залізних метеоритів. В СРСР метеорит є власністю держави й підлягає
здаванню у нау¬кові заклади для вивчення. За вмістом радіоактивних елементів
і свинцю визначають вік метеоритів. Він різний, а найстаріші метеорити мають
вік 4,5 млрд. років.


Деякі дуже великі метеорити при великій швидкості падіння вибухають і утворюють
метеоритні кратери, які нагадують мі¬сячні. Найбільший з виявлених кратерів
знаходиться в Арізоні в США (мал. 60). Його діаметр 1200 м і глибина 200 м.
Цей кратер виник, очевидно, близько 5000 років тому. Знайдено сліди ще більших
і давніших метеоритних кратерів. Усі метеорити — це члени Сонячної системи.


Оскільки відкрито чимало невеликих астероїдів, які перетина¬ють орбіту Марса,
можна гадати, що метеорити — це осколки астероїдів з орбітами, які пе¬ретинають
орбіту Землі. Структура деяких метеоритів свідчить про те, що на них впливали
високі температури й тиски, отже, метеорити могли існувати в надрах зруйнованої
планети або ве¬ликого астероїда.


У складі метеоритів вияв¬лено значно менше мінера¬лів, ніж у земних гірських
породах. Це свідчить про примітивний характер метео¬ритної речовини. Однак бага¬то
мінералів, що входять до складу метеоритів, не зустрі¬чаються на Землі. Наприк¬лад,
більшість кам'яних метеоритів містить округлі зерна — хонд¬ри, хімічний склад
яких майже такий самий, як у Сонця. Ця най¬давніша речовина дає відомості про
початковий етап формування планет Сонячної системи.


Постачальником значної частини метеоритів, що падають на Землю, є пояс астероїдів,
розташований між орбітами Марса і Юпітера. Існує гіпотеза про те, що сучасні
астероїди є уламками десятої планети Сонячної системи - Фаетона. Припускаючи
подібність хімічного складу Землі і цієї планети, можна використовувати результати
аналізу складу метеоритів при вивченні хімічного складу нашої планети.


Метеорити відіграють значну роль у житті Землі. Щодоби на Землю падає близько
3 т метеоритів, не вважаючи космічного пилу. Усього на Землю попадає не менш
10 тис. т метеоритно-космічної речовини в рік. І в будь-якому випадку, чи представляють
метеорити вихідний «будівельний матеріал», з якого так і не була сформована
десята планета, чи є уламками планети Фаетон, вивчення їхнього хімічного складу
дозволяє судити про склад матерії, досить близькій Землі.


До нашого часу загальне число знайдених метеоритів складає приблизно 2500
шт. Число ж уламків метеоритів обчислюється десятками тисяч.


В останні роки численні знахідки метеоритів зроблені в Антарктиді. Зв'язано
це не з підвищеною частотою падіння метеоритів, а з унікальними умовами їхнього
збереження тут. Тільки з 1973 по 1983 р. японські дослідники Антарктиди підібрали
4750 фрагментів метеоритів (поблизу гори Ямато на Землі Королеви Мод)

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100