Рефераты Україна і ООН

Вернуться в Международные отношения

Україна і ООН
Україна і ООН

Вступ


Наш світ з початку свого існування докорінно змінився і постійно продовжує
вдосконалюватися, набувати нового вигляду, разом із тим він вимагає від суспільства
нових знань вмінь та навичок, тому суспільство постійно повинно вдосконалюватися,
та надавати нових знань підростаючому поколінню. З розвитком технічного прогресу
відбулася докорінна перебудова нашого суспільства, на основі принципово нових
економічних, соціальних і політичних факторів ставить підвищенні вимоги до підготовки
робочих кадрів, їх освітнього рівня та професійної майстерності. Вони мають
здійснювати важливу функцію задоволення поточних і перспективних потреб виробництва
у кваліфікованих робітників, що відповідають вимогам науково-технічного розвитку,
володіти широким політехнічним кругозором, професійною майстерністю.


Сучасна освіта повинна мати випереджувальний характер , забезпечувати можливість
для духовного, інтелектуального т а фізичного розвитку усіх громадян України.


10 лютого 1998 року Л.Д. Кучмою був підписаний Закон України “Про професійно-технічну
освіту”. Завдання цього Закону є регулювання суспільних відносин в галузі професійно-технічної
освіти з метою:


забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства,
що перебувають на законних підставах, права на здобуття профтехосвіти відповідно
до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації;


задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентно спроможних
на ринку праці робітників.


сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення.


забезпечення умов функціонування і розвитку установ профтехосвіти та професійно-технічних
навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування.


Потрібна училищам і допомога замовників кадрів. Інститут колишніх базових
підприємств припинив своє існування. Однак без допомоги підприємств, які сьогодні
не дають училищам ні техніки, ні сировини, ні інструменту навчальним закладам
не обійтись. Якщо не повернути підприємства обличчям до профтехосвіти, ми можемо
опинитись у такому становищі, коли робітника завтрашнього дня готуватимемо на
вчорашній техніці.


Світові тенденції спонукають до вдосконалення систем, що забезпечують навчання
і перенавчання протягом усього життя, оновлення змісту освіти, впровадження
нових технологій організації професійної підготовки кадрів. Суспільство, що
базується на знанні, зумовленому цим змінами, має запропонувати інші небачені
досі методики в галузі освіти і підготовки.


Одним засобом озброїти людей знаннями, необхідними їм і світі що змінюється,
в забезпеченні доступу до освіти і професійного навчання протягом усього життя,
тому для розвитку суспільства та покращення умов життя населення потрібно, щоб
освіта в світі була доступна усім верствам населення.


І. Характеристика та навчально-виховні завдання


теми програми.


Курсовий проект розробляється на основі навчального плану та програми з виробничого
навчання для підготовки учнів ПТНЗ за спеціальністю оператор поштового та телеграфного
зв'язку. Зміст та об'єм навчання визначаються такими документами.


Кваліфікаційна характеристика - це державний документ в якому з формовані
основні вимоги до професійно технічних знань та рівню кваліфікації.


Зміст кваліфікаційної характеристики точне найменування професій, рівень
кваліфікації по даній професії, зміст і складність роботи яку повинен виконувати
робочий, даного кваліфікаційного розряду, вимоги до професійно-технічних знань,
та додаткові вимоги для присвоєння підвищеного розряду.


Призначення - керуючий документ для кваліфікаційної комісії. Дозволяє відмічати
вихідні дані, які визначають зміст навчальних планів та програм теоретичного
та виробничого навчання

10 11 12 13 14 15 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100