Рефераты Історія міста Коломиї

Вернуться в География

Історія міста Коломиї
Історія міста Коломиї


Значна група істориків, спираючись на перекази місцевих старо­жилів, намагалась довести таку гіпотезу: купці-солеторгівці, направ­ляючись із Заболотова чи Яблунова — основних гуцульських солева­рень, їхали через болота, а перед в'їздом до міста Коломиї в Пруті на мілководді мили кола своїх маж ("колеса"). Від цього мала піти назва "Коломия".

Відомий галицький історик, професор Львівського університету І.Шараневич висунув ще один здогад про походження назви Коло­миї, вказуючи, що місто лежало біля "миї". Давні слов'яни кожну річку називали "Миєю", а гірське населення так найменовувало Прут.

Л. Вайгель, професор Коломийської гімназії, один із перших дослідників історії Коломиї, потвердив у своїй розвідці з історії цьо­го міста, що гуцули дійсно ріку Прут називали "Миєю". Від цього слова могла піти назва осади, хоч, на його думку, багато поселень було розташовано над цією рікою, але жодне не дістало подібної на­зви.

За умовами польсько-литовської Кревської унії 1385 року Гали­чина була окупована Польською Короною. Скоро до літописних га­лицьких княжих міст почала прибувати дрібна шляхта із Мазовша, Сілезії, Надвіслянщини з королівськими привілеями. За нею посуну­ли католицькі сановники в супроводі шляхетського війська.

У вересні 1387 р. до Коломиї прибули перші польські правителі. Вони поселилися в середмісті і представили волосним княжим правителям королівські мандати на міські права. Старий княжий уряд на чолі з тисяцьким передав свої повноваження новій окупаційній владі.

Коломия стала тим повітовим містом, на яке звер­нув увагу новий уряд. Місто отримало протягом кінця XIV — XV ст. королівські привілеї. Це пояснюється тим, що польський шляхетський уряд, оцінюючи роль міста в зв'язках з Молдавією і внаслідок наростаючої небезпе­ки з боку турків і татар, нама­гався зміцнити прикордонні міста Снятин і Коломию.

По-перше, місто отримало війтівство. Після попереднього Піскозуба новим війтом затверджено львівського патриція Фреустетера. Йому спадково передавалось війтівство (адвокатус) над Коло­миєю разом з приміським селом Матіївці. Село здавна, ще з княжих часів, належало до міста, а тепер передавалось новому війту з усіма приналежностями і доходами з тією умовою, що її власник буде дба­ти про заселення Коломиї. По-друге, новопризначений війт за ко­ролівським привілеєм, як сам, так і його нащадки, зобов'язувався на кожну військову потребу виставляти одного колійника і трьох луч­ників. Це була стара повинність, ще з княжого часу, коли коломий­ський воєвода або, як тоді називали — тисяцький, виставляв на ви­могу князя в разі військової потреби своїх оружійників — воїнів. По-третє, за цим привілеєм, 1405 р. король надав місту разом з приміським селом Матіївці магдебурзьке право — тобто міське само­управління на зразок німецького міста Магдебурга з 1211 року. Фак­тично цей привілей ліквідував у Коломиї княже управління. Стара система міського княжого управління зберігалася від 1387 до 1405 року. Новий привілей обмежував права міських українців Коломиї. Це можна побачити на тому, що місто, згідно магдебурзького права, отримало власне судівництво. За ним всі жителі Коломиї — німці і поляки, за винятком українців, звільнились з-під юрисдикції своїх урядовців якого-небудь рангу. Вони звільнялись від міських по­датків і данин, зате міські українські жителі повинні були сплачува­ти і здавати королівській казні, як і в інших містах Галичини, всякі данини і грошові чинші. До того ж зобов'язувалися до всяких міських відробітків. В цьому проявлявся обмежений характер магде­бурзького права в Україні в XV —XVIII століттях. З наданням ма­гдебурзького права в Коломиї був утворений міський магістрат на чолі з бургомістром і радниками, їх тоді називали консулами і виби­рали раз на рік. Судовою лавою керував війт з лавниками. Коломий­ським старостою був призначений війт Микола Фреустетер, що мав необмежену владу над містом

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100