Рефераты Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України

Вернуться в Военная кафедра

Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України
Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України


Електротехнічна служба (далі Служба) призначена для спрямування і координації діяльності всіх посадових осіб ЗС України з питань електроенергетичного забезпечення військ (сил) та управління військовою енергетикою (електропостачанням) військ.

Складовою частиною Служби є інспекція з енергетичного нагляду за військовими електроустановками, яка забезпечує організацію експлуатації та нагляд за військовими електроустановками.

Підставою для функціонування Служби є Положення про електротехнічне забезпечення у ЗС України, що введене в дію наказом МО України від 5.01.93 р. № 2 та постанова КМ України від 10.02.2000 року № 266.

завдання , які покладені на службу:

організація оперативного управління військовими електроустановками та постачанням військових споживачів електричною енергією;

забезпечення ЗС України електротехнічними засобами загальновійськового призначення (ЕТЗ ЗВП);

організація обліку ЕТЗ ЗВП та тих, що входять до складу комплексів озброєння та військової техніки

організація застосування електризованих загороджень;

організація експлуатації ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного електропостачання;

організація енергетичного нагляду за військовими електроустановками;

організація поточного (військового), капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ та контроль за їх виконанням;

керівництво операційно-виробничою діяльністю інженерних баз (арсеналу), складів і ремонтних підприємств з питань забезпечення військ ЕТЗ;

проведення заходів щодо розвитку, уніфікації і стандартизації ЕТЗ, створенню нових і модернізації існуючих зразків;

участь у реалізації засобів інженерного озброєння, які обліковуються за службою;

розробка керівних документів Служби;

керівництво роботою підрозділів Служби, управлінь інженерних військ оперативних командувань, інженерної служби командувань видів Збройних Сил України;

організація підготовки інженерно-технічного скдаду Служби та молодших електроспеціалістів;

підготовка і атестування за спеціальністю посадових осіб органів управління Служби на навчально-методичних зборах;

взаємодія з управліннями МО та іншими Міністерствами (відомствами) України:

а).комітетом НДДКР штабу озброєння по розробках, випробовуванню і прийняттю на озброєння нових зразків ЕТЗ;

б).Озброєнням - МО України по організації замовлення ЕТЗ та ЗІП в промисловості, комплексного ремонту ЕТЗ , забезпеченню запасними частинами, вузлами і агрегатами;

в).Тилом МО України - по транспортуванню ЕТЗ;

г) з управлінням військової освіти МО України - по організації підготовки інженерно-технічних кадрів з електротехнічних спеціальностей;

д).з органами Державного нагляду в електроенергетиці - по дотримуванню єдиних вимог Закону України "Про електроенергетику" та державних стандартів і норм в народногосподарській і військовій енергетиці.

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ через Службу

о р г а н і з о в у є :

замовлення ЕТЗ у промисловості;

облік ЕТЗ ЗВП та тих, що входять до складу комплексів озброєння та військової техніки

забезпечення ЗС України ЕТЗ, запасними частинами до них і ЗІП;

забезпечення проведення капітального (регламентованого) та поточного (військового) ремонту ЕТЗ;

діяльність військової інспекції енергонагляду.

к е р у є та к о н т р о л ю є :

операційну діяльність інженерних баз (арсеналу) з питань Служби;

виробничу діяльність підприємств по ремонту ЕТЗ;

роботу підрозділів Служби, управлінь інженерних військ оперативних командувань, інженерних служб видів ЗС;

облік і розборку списаних ЕТЗ;

в з а є м о д і є :

з Озброєнням і Тилом МО України по замовленню ЕТЗ і ЗІП в промисловості, організації комплексного ремонту, забезпечення запасними частинами і транспортуванню ЕТЗ;

з відділами управління інженерного озброєння УНІВ по інженерно-технічному забезпеченню військ;

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ через ВІЙСЬКОВУ ІНСПЕКЦІЮ ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

(Військенергонагляд)

о р г а н і з о в у є :

експлуатацію ЕТЗ ЗВП і систем внутрішнього та автономного електропостачання комплексів озброєння, військової техніки та об’єктів військового призначення;

оперативне управління військовими електроустановками та постачання військових споживачів електричною енергією;

енергетичний нагляд з експлуатації та дотримання режимів електроспоживання військових електроустановок;

поточний (військовий) та капітальний (регламентований) ремонт ЕТЗ;

підготовку по спеціальності посадових осіб органів управління Служби на учбово-методичних зборах;

заходи щодо розвитку, уніфікації і стандартизації, створення нових і модернізації існуючих зразків ЕТЗ

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100