Рефераты Організація та функціонування картелів

Вернуться в Маркетинг

Організація та функціонування картелів
Організація та функціонування картелів

1. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ.


ЗМІСТ ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ.


Процеси, що відбуваються на світових ринках, мають безумовно універсальний
характер. І хоча природним представляється твердження про тім що, ніж більш
розвитим і високо конкурентним є ринок, тим більшого значення набувають маркетингові,
международно-маркетинговые критерії підприємницького поводження, можна з упевненістю
затверджувати наступне: розглянуте питання торкає перспективних і насущних життєвих
проблем учасників ринкових відносин як і в індустріально розвитих країнах, так
і в державах, що тільки лише прагнуть налагодити ефективні економічні механізми,
засновані на принципах волі реалізації попиту та пропозиції, регулювання шляхом
зворотних господарських взаємозв'язків.


Що ж представляє собою міжнародний маркетинг як


специфічний феномен, що є, разом з тим, органічною підсистемою загальної
сфери маркетингових відносин?


Це така система організації діяльності суб'єктів виробничої сфери, що сприяє
оптимізації функціонального з'єднання виробничих цілей і поточних потреб інонаціональних
споживачів, стикуванню приватних інтересів у всіх сферах интернационализируемой
економічного життя - виробничої, посередницької, споживчої. Завдяки їй можливе
досягнення оптимальних показників підприємницької діяльності - прибутку, рентабельності,
технічного і ресурсного забезпечення, заробітної плати й ін. Іншими словами,
міжнародний маркетинг являє собою важливу умову встановлення діючого зворотного
зв'язку між попитом та пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом
того що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайде
свій шлях до кінцевого споживача за рубежем. Термін "міжнародний маркетинг"
відноситься до діяльності міжнародних фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності
яких поширюється на закордонні країни [4, с.41-42]. Відмінними рисами міжнародної
фірми є :


наявність мережі підконтрольних производственныхфилиалов і дочірніх компапий
в інших країнах з орієнтацією або на випуск визначених видів продукції на заздалегідь
відомих закордонних ринках, або на постачання материнської компанії чи компонентами
сировинними і матеріальними ресурсами;


використання технологічного кооперування і спеціалізації підконтрольних підприємств;


контроль і координація діяльності філій і дочернихкомпаний з одного центра
з урахуванням різниці в їхньому правовому положенні.


Маркетинг міжнародної фірми спрямований на орієнтацію научнотехнической і
виробничо-збутової діяльності на потребі конкретних національних ринків. Мова
проте йде про діяльність у міжнародному масштабі, тобто про виробництво, зосередженому
на підприємствах, розташованих у різних країнах але об'єднаних єдиним титулом
власності, що належить материнської компанії, що виступає як організаційно економічний
центр керування. Материнська компанія визначає види й обсяги продукції, що випускається
виробничими закордонними філіями дочірніми компаніями, а також закріплює за
ними найважливіші ринки збуту.


Маркетингова діяльність міжнародної фірми здійснюється в глобальному масштабі
компанією й охоплює технологічний процес у цілому, особливо в тих випадках,
коли він чи частково цілком розділений між виробничими закордонними компаніями
міжнародної фірми [3, з 435].


Міжнародний маркетинг являє собою підхід до прийняття виробничих рішень з
позиції найбільш повного задоволення вимог як місцевих, так і іноземних споживачів.
Материнська компанія цілеспрямовано ставить задачі своїм виробничим підрозділам
- місцевим і закордонної - у відношенні науково технічних розробок і продукції,
що випускається, визначає найбільш ефективну технологію виробництва, включаючи
межфирменное і внутріфірмове кооперування. Тут важливу роль грають маркетингові
програми, розроблювальні в структурних підрозділах материнської компанії - виробничих
відділеннях, що виступають як основні виробничо-господарські ланки, що відповідають
за кінцевий результат діяльності - одержанні прибутку народну діяльність фірм
є передумовою планування виробництва фірми в цілому оскільки дають можливість
установити оптимальну структуру (номенклатуру, асортимент) виробництва

10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100