Рефераты Алгоритми і програми з розгалуженнями

Вернуться в Кибернетика

Алгоритми і програми з розгалуженнями
Алгоритми і програми з розгалуженнями


План.

Оператор безумовного переходу (goto).

Умовні оператори.

Складена команда.

Література: Я.М. Глинський. Інформатика. Алгоритмізація і програмування. Книжка 1. с. 67-85.

1 Оператор безумовного переходу (goto).

Команду переходу використовують щоб змінити порядок виконання команд у програмі.

Text Box: goto <міткa>

Вона має такий вигляд:

goto – перекладається “перейти на”, де “мітка” – це адрес команди (оператора), на який потрібно перейти. Мітка може бути числом від 0 до 9999 або ідентифікатор, після якого є символ (:).

Приклади міток: 10:, 222:, m1:, alpha:. Усі мітки можна оголосити у розділі оголошення міток на початку програми так:

Text Box: label <список міток>

Наприклад:

label 10:, 222:, m1:, alpha:.

Задача Скласти програму обчислення функції:

для трьох різних значень x = 3,4,5 з клавіатури з використанням команди переходу goto.

Програма:

program FUN_Y;

label 10;

var x,y: real;

begin

10: write (’введіть значення х:’);

read ln (x);

y: = (3*5 sin (x) + cos (2*x)/(3.5-4*abs(x));

write ln (x:6:2, y:6:2)

goto 10;

end.

2. Умовні оператори.

У повсякденній діяльності часто доводиться аналізувати різноманітні ситуації, умови і залежно від них приймати ті чи інші рішення.

Команди розгалуження або умовні оператори змінюють порядок виконання дій у алгоритмі в залежності від виконання чи невиконання певних умов. Розгалуження бувають декількох видів. Найпростішим видом є “неповне розгалуження”.

Неповне розгалуження реалізується за допомогою команди if (якщо):

Text Box: if <умова> then <команда>

Виконання команди: <команда> може бути один оператор або група операторів. Якщо виконується умова (в блок-схемі – вітка “так”), то виконається оператори чи група операторів після слова then. Якщо ж умова не виконується (в блок-схемі – вітка “ні”), то ця команда не буде виконуватися і буде виконуватися наступний після if оператор (команда).

Умова – це логічний вираз, які бувають прості і складені.

Простий логічний вираз – це два арифметичні вирази, з’єднані символом відношення (порівняння).

У Паскалі символи відношень записуються так:>-більше,<менше,

>= - більше або дорівнює (не менше), <= - менше або дорівнює (не більше),

= - дорівнює, < > - не дорівнює.

Наприклад: x<5; x+y>=2*x; x< >y.

Складені логічні вирази – це прості логічні вирази, до яких застосовані логічні операції not (не), and (і), or (або).

Наприклад. Побудувати вираз, який буде використовуватися для визначення студентів, які не отримали оцінки “2” з інформатики (тобто отримали інші оцінки). Для позначення оцінки використаємо числову змінну ocinka. Шуканий вираз можна записати так:

А). not(ocinka=z) або ocinka< >2.

Приклад.

Записати подвійну нерівність

0<x<3 для дійсних х можна так: (x<0) and (x<3).

Примітка. Прості логічні вирази, які входять у складені, записують у круглих дужках.

Приклад.

На мові Паскаль таку складену умову можна записати так:

x< >4 or x< >-5.

Задача. Скласти програму, де у змінні а та b ввести два цілих числа. Третій змінній с присвоїти значення більшого з-поміж уведених. Якщо числа рівні, то змінні с присвоїти значення будь-якого з чисел.

program twonumbers;

var a,b, c: integer;

begin

write (’Введіть два числа’);

read ln(a,b);

if a>b then c:=a;

if a<b then c:=b;

if a=b then c:=a;

write ln (‘c=’, c); read ln

end

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100