Рефераты Кар'єра у бізнесі

Вернуться в Предпринимательство

Кар'єра у бізнесі
Кар'єра у бізнесі


П Л А Н

Поняття кар’єри. Етапи кар’єри.

Особисті вимоги до спеціалістів-підприємців та їхні ділові риси.

Планування кар’єри. Механізм досягнення кар’єри у бізнесі.

1. У підприємництві поняття успіху зв’язане насамперед з досягненням результату, очікуваного при започаткуванні реалізації проекта або ідеї. За цивілізованого розуміння успіху треба брати до уваги передовсім морально-етичні його аспекти, а вже потім фінансове. Отже підприємницький успіх для правильного розуміння його суті має бути оцінений х урахуванням здійснення власної ідеї, бажання самоствердження або намагання змінити хід подій тощо. Гроші, капітал, прибуток, є важливими складовими успіху, але не можуть виступати, як його головна мета (самоціль).

Рано стверджувати, що підприємство на Україні має цивілізований характер. Проте не можна заперечувати наявності деяких його позитивних проявів. До останньої можна віднести :

поступову переорієнтацію підприємницької діяльності в цілому на виробництво і ефективне (не спекулятивне) посередництво;

визнання підприємцями здорової конкуренції, як нормальної економічної ситуації на вітчизняному і світовому ринках;

усвідомлення необхідності пошуку власної ніші на ринку лише шляхом продукування конкурентоспроможних (технічно досконалих, високоякісних і доступних за цінах) виробів і добре організованої реклами;

намагання більшості підприємців опанувати мінімально необхідні знання в галузі економіки і організації насамперед малого бізнесу, колективного і державного підприємства в цілому підвищенням кваліфікації і перенавчанням у відповідних навчальних закладах.

В нашій країні підприємницьке середовище складається нібито з 2-х окремих секторів. Перший репрезентують ті, хто ставить собі за мету заробляти гроші будь-яким способом (таких, на жаль, зараз більшість). Другі ті, хто має розроблену і чітко зарієстровану програму діяльності. Такі підприємці також мріють заробити “великі гроші”, але при цьому не покладаються на щасливий випадок, а розраховують досягти мети реалізацією свого конкретного нового задуму. Вони і є представниками цивілізованого підприємництва (благородного бізнесу).

Бажано бути удачливим – одно із основних природніх бажань людини, в силу чого змістом всіх видів людської активності є бажання досягти успіху. Саме за рівнем досягнутого успіху оцінюють підприємця, вибрану ним царину діяльності.

Досягнення відзеркалюють результати будь-якої діяльності (насамперед підприємницької), тобто їх можна вважати наслідком суспільно-корисної праці тієї або іншої особистості. Поняття ділового успіху наші підприємці-початківці досить часто розуміють дуже своєрідно. Для них важить тільки досягнення своїх власних цілей без огляду на оцінку їх громадською думкою. При цьому вони виходять з того, що конкуренція – це протиборство кожного з усіма і будь-якими засобами.

Проте досягнутий успіх не можна вважати справжнім, якщо він зумовлений діями, спрямованими проти когось. Справжнім (суспільно цінним) є успіх, досягнутий через дії не проти інших, а спільно з іншими. Успіх на шкоду іншим – це пряма невдача для підприємця. Насамперед, за умов загального зубожіння населення окремі “бізнесмени” вважають власним успіхом накопичення великих сум грошей. А як вони користуються цими грошими ? Купують усе розкішніші автомобілі? програють у казино? Це звичайно особиста справа, але саме в цьому закладено відповідь на те, що можна вважати справжнім успіхом підприємницької діяльності.

Річ у тому, що певний успіх ініціюється різними про нього уявленнями (складниками успіху). Насамперед у різних сферах діяльності є бізнесмени (підприємці), котрі вважають за власний успіх практичну реалізацію своєї ідеї, інші вважають господарсько-фінансовим успіхом недопущення банкрутства своєї фірми за будь-яку ціну. А це інші вважають успіхом своєї діяльності можливість розширити власне виробництво, збільшити кількість потрібних суспільству товарів і послуг, створити нові робочі місця

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100