Рефераты Електроніка та мікросхемотехніка

Вернуться в Кибернетика

Електроніка та мікросхемотехніка
Електроніка та мікросхемотехніка


Зміст

Вступ...............................................................................................................4

Теоретична частина.......................................................................................5

Призначення та області застосуваня.................................................6

2. Аналіз вибору мосткової схеми ............................................................7

Принцип роботи випрямляча з Г – подібним одноланковим згладжу вальним RC фільтром................................................................................................................................8

Електричний розрахунок випрямляча..............................................................................9

Тепловий розрахунок схеми.................................................................................10

Конструктивний розрахунок схеми..................11

Програма розрахунку схеми на ЕОМ та опис блок – схеми алгоритму............................12

Графічна частина....12

Схема електрична принципіальна.................................................................................................13

Часові діаграми напруги і струму.14

Блок-схема алгоритму програми...........................15

Лістинг програми на ЕОМ.16

Перелік посилань на джерела....17

Електротехніка – це наука, яка вивчає засоби використання електричних та магнітних явищ.

Науково – технічний прогрес проходить при все більш широкому використанні електричної енергії в усіх галузях народного господарства.

Вона має велике соціальне і політичне значення. Тільки при електрофікації виробництва можливий ріст продуктивності праці, підвищення ефективності всіх галузей народного господарства, покращення культури виробництва і умов праці. Вданий час неможливий подальший розвиток промисловості сільського господарства, транспорту і т.д., а також покращення побутових умов людей без розширення використання електричної енергії.

Електротехніка являється наукою про технічне використання електроенергії і магнетизму в народному господарстві. Без значного глибокого знання електротехніки неможливо уявити собі інженерів – винахідників і керівників сучасного високо розвинутого виробництва.

Інтенсивне використання електроенергії зв’язане з наступними її особливостями: можливість достатньо легкого перетворення в наступні види енергії (механічну, теплову, хімічну, світлову, променеву і т.д.); можливістю централізованого і економічного одержання на різних електростанціях; простотою передачі за допомогою ліній електропередачі з малими втратами на великі віддалі до споживачів.

Крім того, електричну енергію широко використовують в електричних установках для нагрівання виробів, плавлення металів, зварки, електролізу, для отримання плазми нових матеріалів з допомогою електрохімії, для очистки матеріалів і газів. З допомогою електричної енергії працює телеграф, телебачення, радіо, без неї неможливо уявити кібернетику, космічну техніку.

Електрична енергія служить також для штучного освітлення. Одним словом без електроенергії неможливе нормальне життя сучасного суспільства.

Звідси виходить завдання: забезпечити високий рівень надійності постачання електричної енергії, правильно і економічно її використовувати.

Теоретична частина

Призначення та області застосування пристрою.

Випрямляч-пристрій, який перетворює змінний струм в постійний і є найбільш поширеним джерелом постійного струму.

Випрямляч складається з таких елементів:

j Силовий трансформатор-чотириполюсник, який служить для пониження (підвищення) напруги джерела змінного струму (електромережі) до потрібної величини. Має одну або декілька первинних обмоток для вмикання в електромережу та одну або декілька вторинних обмоток для підключення навантаження. Для випрямляча навантаженням силового трансформатора є вентильна схема

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100