Рефераты Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

Вернуться в Технология

Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження
Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження


План

Енергія вітру.

Сонячне випромінювання – головний збудник життєдіяльності на Землі.

Їм належить майбутнє.

Проблеми енергетики.

Світ шукає енергію.

До нової вакуумної картини світу.

Нова енергетична концепція.

Місце лазера голубої води у новій енергетиці.

Вертикально-осьова вітрова енергетична установка - вітрова енергетична установка, в якій вісь ротора розташована вертикально.

Вітрова електрична станція (вітроелектростанція, ВЕС) - група вітрових електричних установок (або окрема вітрова електрична установка), устаткування і споруди, які розташовані на одній території, функційно зв'язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений виробляти електроенергію, перетворюючи кінетичну енергію вітру в електричну.

Вітрова електрична установка (вітроелектроустановка) - вітрова енергетична установка, яка перетворює кінетичну енергію вітру в електричну.

Розрізняють вітроелектроустановки:

малої потужності (до 100 кВт);

середньої потужності (від 100 до 1000 кВт);

великої потужності (понад 1000 кВт).

Вітрова енергетична установка (вітроенергоустановка) - установка, яка перетворює кінетичну енергію вітру в інший вид енергії.

Вітрова механічна установка (вітромеханічна установка) - вітрова енергетична установка з силовим передавачем на механічну навантагу.

Вітрова турбіна - пристрій, в якому енергія вітру перетворюється в механічну енергію (частина вітроенергетичної установки).

Вітроенергетика - галузь енергетики пов'язана з використанням енергії вітру для виробництва електроенергії.

Ми так звикли до сонця, що навіть не замислюємося, що то за диво – світанок і день, що настає за ним ... Лише в рідкісні хвилини нас осяває думка про те, що все суще на Землі зобов’язане своїм існуванням великому світилу. Це воно світить і гріє, годує й напуває, руйнує й будує… і є нескінченною згадкою для людини.

Талановитий дослідник сонячно-земних зв’язків О.Л. Чижевський написав: “Безперечно, що головним збудником життєдіяльності Землі є випромінювання Сонця”.

На всіх етапах розвитку суспільства вдосконалення техніки та створення нових знарядь праці супроводжувалися стрімким зростанням видобутку енергії та освоєння її нових джерел. Довгий час це була винятково енергія м’язів, потім дрова, вода, вітер, тепер вугілля, нафта, газ. Характерно, що кожне нове відкриття в галузі перетворення енергії призводило до інтенсивного і різноманітного її використання. Апетит людства зростав, як кажуть, “під час їди”.

Більшість розвинутих країн посилено займається технологією нетрадиційних, або відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) – Сонця, вітру, припливів, тепла землі тощо. Вони не можуть стати справжніми замінниками нафти, газу, вугілля чи ядерної енергії, яка повинна використовуватися в поєднанні з традиційними. При цьому вони можуть відігравати важливу роль для регіонів із сприятливими кліматичними та іншими умовами.

Оцінки спеціалістів свідчать що більш чи менш широкого практичного застосування нетрадиційних джерел енергії можна чекати на початку наступного тисячоліття.

Головною причиною, що стримує розвиток відновлюваних джерел енергії, виявляється необхідність високих капітальних затрат. Але жоден вид енергії не обходиться так дорого, як її недостача, що актуально сьогодні.

Щодо прогнозів використання сонячної енергії, то деякі вчені твердять: через низьку густину сонячної енергії при її застосуванні потрібні великі території, але це не зовсім вірно.

Так, на широтах Ашхабада і Ташкента на квадратний кілометр падає опівдні потік сонячної енергії, рівний потужності Дніпрогесу. Звичайно, на Україні сумарна густина сонячної радіації в середньому становить 700 Вт/м2. Найбільша пряма сонячна радіація в південних областях (Одеській, Миколаївській, Херсонській) на рівні моря досягає 1кВт/м2 – 0,1 Вт/см2

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100