Рефераты Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

Вернуться в Государство и право

Головні завдання, функції та права державної податкової служби України
. платіжних доручень до оплати податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди.

Фінансові санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються до податків, інших платежів і внесків, щодо яких встановлене обов'язкове пред'явлення державним податковим адміністраціям декларацій, розрахунків

8. Залучати до бюджетів і державних цільових фондів донараховані за результатами перевірок суми податків і інших платежів і внесків, суми податкової недоїмки, іншим платежам і внескам, а також суми штрафів і інших санкцій, передбачених пунктом 7 і іншими законодавчими актами України, із підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності і результатів фінансово-господарської діяльності, в обов'язковому порядку, а з громадян - за рішенням суду.

9. За невчасне виконання установами банків і інших фінансово-кредитних установ розпоряджень державних податкових адміністрацій про беззаперечну виплату податків, інших платежів і внесків, а також доручень підприємств, установ, організацій і громадян про виплату податків, інших платежів у бюджети внесків у державні цільові фонди, стягувати з відділень банків, інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день оплати) у розмірах, установлених законодавством по таких видах платежів.

10 Накладати адміністративні штрафи:

на керівників і інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у заниженні суми податку або іншого платежу або внеску, в утриманні (заниженні) об'єктів оподатковування, а також у відсутності бухгалтерського переліку об'єктів оподатковування або ведення його з порушеннями встановленого порядку, у неподанні, невчасній подачі або подачі в невстановленій формі бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, рахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень або інших документів, пов'язаних із обчисленням і сплатою податків або інших платежів у бюджети або внески в державні цільові фонди - від п'яти до десяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати, а за ті ж дії, допущені особою, що протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з зазначених правопорушень - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати;

на керівників і інші , установ, організацій, включаючи відділення Національного банку України, комерційні банки й інші фінансово-кредитні установи, що не виконують перераховані в пунктах 2- 5 вимоги державних податкових адміністрацій і їхній посадових осіб - від десятьи до двадцяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати;

на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, що виплачують доходи, що винні в неперерахуванні в бюджет сум додаткового податку з громадян, перерахуванні податку за коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли такі перерахування дозволені законодавством), у неінформуванні або невчасному інформуванні державних податкових адміністрацій по установленій формі відомостей про прибутки громадян - в розмірі трьох неоподатковуваних податком мінімумів заробітної плати, а за ті ж дії, допущені особою, що протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з зазначених правопорушень,- у розмірі п'ятьох неоподатковуваних податком мінімумів заробітної плати;

на громадян, винних у неподанні невчасній подачі декларацій про прибутки або включення в декларації неправильних даних, у відсутності переліку або неправильного ведення переліку прибутків і витрат, для яких встановлена обов'язкова форма переліку, - від одного до п'ятьох неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати;

на громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях посадовим особам державних податкових адміністрацій, у тому числі в недопущенні їх у помешкання, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності й одержання прибутків, - від двадцяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати;

на громадян, що займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його одержання передбачене законодавством, - від трьох до восьми неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції, засобів виробництва і сировини, або без її;

на громадян, що продають товар без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їхньої дії, або реалізують товари, не позначені деклараціях, - від одного до десяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати, а за ті ж дії, допущені громадянином, що протягом року піддавався адміністративному стягненню за одне з зазначених порушень, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100