Рефераты Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

Вернуться в Государство и право

Головні завдання, функції та права державної податкової служби України
.

2. Одержувати безоплатно від підприємств, організацій, включаючи установи Національного банки України, комерційні банки й іншої фінансово-кредитної установи, і громадян відомості, довідки про діяльність, отриманих прибутках, витратах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, і громадян, що перевіряются, про відкриті, закриті рахунки, валютні і інші рахунки, у тому числі про ненадходження у встановлені строки валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, і іншу інформацію, пов'язану з розрахунком і сплатою податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди; складатися в яких-небудь інформаційних системах, особливо комп'ютерних, для визначення об'єкта оподатковування.

3. Оглядати які-небудь виробничі, складські, торгові й інші помешкання підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, і громадян, що використовуються для одержання прибутків або пов'язані з утриманням об'єктів оподатковування, незалежно від їхнього месцезнаходження. У випадку відмови керівників підприємств, установ, організацій і громадян допустити посадових осіб державних податкових адміністрацій для обстеження зазначених помешкань, непредставлення документів про отримані прибутки і витрати, державні податкові адміністрації мають право визначити оподатковуваний доход (прибуток) таких підприємств, установ, організацій і громадян на підставі документів, що свідчать про отримані ними прибутки, а щодо громадян з врахуванням оподатковування осіб, що займаються аналогічною діяльністю.

4. Жадати від керівників і інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян, що перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про податки, інші платежи у бюджети, внески у державні цільові фонди і законодавства про підприємницьку діяльність і контролювати їхнє виконання, а також припинення дій, що перешкоджають виконанню повноважень посадовими особами державних податкових адміністрацій.

5. Припиняти операції підприємств, установ, організацій і громадян по розрахункових, валютних і інших рахунках у відділеннях Національного банки України, комерційних банках, інших фінансово-кредитних установах у випадку відмови в проведенні документальної перевірки або недопущення працівників державних податкових адміністрацій для обстеження помешкань, що використовуються для одержання прибутків або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподатковування, непред'явлення (або відмови пред'явити) державним податковим адміністраціям і їхнім посадовим особам бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій, розрахунків і інших документів, пов'язаних із численням і сплатою податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, або непред'явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) на її здійснення, а також у випадках відсутності обліку об'єктів оподатковування

6. Вилучати в підприємств, установ і організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподатковування, несплату податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, а в громадян-підприємців, що порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційне свідоцтво або спеціальний дозвіл ( ліцензію, патент) із наступною передачею матеріалів про порушення в органи, що видали ці документи.

7. Застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнень:

подвоєного розміру доначислень за результатами перевірки суми податку, іншого платежу в бюджети, внеску в державний цільовий фонд, а у випадку повторного порушення протягом року після встановлення порушення попереднььою перевіркою в п'ятикратному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку;

10% підлягаючих сплаті сум податків і інших платежів у бюджети або внески в державні цільові фонди за непредставлення або невчасне представлення державним податковим адміністраціям податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків і інших документів, необхідних для числення податків, інших платежів і внесків, а також за непредставлення або невчасне пред'явлення відділенням банків

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100