Рефераты Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

Вернуться в Государство и право

Головні завдання, функції та права державної податкової служби України
.

4. Перевіряють законність валютних операцій, дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за їхнім використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги.

5. Ведуть облік векселів на оплату ввізного і вивізного (експортного) мита, а також здійснюють контроль за їхнім погашенням.

6. Забезпечують застосування і своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених законодавчими актами України за порушення законодавства про оподатковування, а також стягнення адміністративних штрафів за ці порушення, допущені посадовими особами підприємстві, організації і громадянами.

7. Аналізують причини й оцінюють дані про факти порушення законодавства про оподатковування.

8. Проводять усебічні перевірки фактів приховання і заниження сум податків, інших платежів у бюджети і внески в державні цільові фонди.

9. З доручення спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності видачі і достовірності документів, пов'язаних із розрахунком і сплатою платежів у бюджети і державні цільові фонди.

10. Під час здійснення, у рамках своєї компетенції, контрольних функцій визначають неправомірність дій підприємств, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності і передають наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

11. Передають правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень, за які передбачається кримінальна відповідальність, а також подають у суди й арбітражні суди позови до підприємств, організаціям і громадянам про визнання угод недійсними і стягнення в прибуток держави коштів, отриманих ними за ці угоди, а в інших випадків-засобів, отриманих без установлених законом основ, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їхнього майна.

12. Проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою і реалізацією конфіскованого, безгосподарського майна, майна, що перейшло по праву спадкування державі, і цінностей.

13. Контролюють дотримання виконкомами сільських і селищних рад порядок прийняття й обліку податків, інших платежів від населення, своєчасність і повноту перерахування цих сум у бюджет.

14. Розглядають заяви, пропозиції і скарги громадян, підприємств і організацій із питань оподатковування і скарги на дії посадових осіб державних податкових адміністрацій.

15. Подають відповідальним фінансовим органам звіт про надходження в бюджет податків, інших платежів, а також внесків у державні цільові фонди.

Державним податковим адміністраціям надається право:

1. Здійснювати на підприємствах, в організаціях незалежно від форм власності, і в громадян перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій і інших документів, незалежно від засобу подачі інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних із нарахуванням і сплатою податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди, наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензії, патентів) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у писемній формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок;

перевіряти в посадових осіб і громадян документи, що засвідчують особистість, під час проведення перевірок із питань оподатковування; викликати посадових осіб і громадян для дачі показань із питань розрахунку і сплати податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100