Рефераты Реєстрування підприємства, підбір персоналу та його оплата

Вернуться в Предпринимательство

Реєстрування підприємства, підбір персоналу та його оплата
Реєстрування підприємства, підбір персоналу та його оплата


П Л А Н

Взаємовідносини, що виникають у процесі реєстрації підприємства з банком, податковою адміністрацією, органами статистики.

Підбір персоналу для підприємства та основні форми його найму і оплати праці.

Література: ПОКРОПИВНИЙ “Підприємництво”, стр. 53-58.

СИДОРЕНКО “Підприємництво” стр. 270-272.

1. Взаємовідносини, що виникають у процесі реєстрації підприємства з банком, податковою адміністрацією, органами статистики.

При зверенні підприємця в органи податкової адміністрації ставиться відмітка про реєстрацію у податковій інспекції. Для цього потрібно мати додаткові відомості про керівників підприємства для занесення до Державного реєстру юридичних осіб. Наступним етапом є звернення в органи статистики, де підприємство заносять до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій, встановлюють ідентифікаційний код і коди класифікаційних ознак.

Звернення до банківської установи – прийняття необхідних документів, відкриття поточного рахунку, одержання перепусток для входу в банк службовим особам.

2. Підбір персоналу для підприємства та основні форми його найму.

Значного поширення в останні роки набуває контрактна система наймання і оплати праці. Контракт – це особлива форма трудового договору, в якому термін його дії, права і обов’язки, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організацій праці працівників, умови розторгнення договору можуть установлюватися угодою сторін.

У контракті передбачаються обсяги запропонованої роботи і вимоги до якості і термінів її виконання, права, обов’язки та зваємна відповідальність сторін, інші умови. Він має передбачати зобов’язання відносно компенсації матеріального та морального збитку, завданого працівникові у разі дострокового розторження контракту.

Організація заробітної плати відбувається через державне регулювання, тарифно-договірне регулювання та визначення індивідуальної заробітної плати. При цьому комерційні структури не завжди укладають колективний договір, що може викликати певні суперечності в організації заробітної плати. Адже підприємницька структура має джерелом формування з/плати свої грошові надходження від реалізованої продукції чи наданих послуг.

Відустність коштів на рахунку підприємства означає відсутність можливості сплатити заробітну плату, відповідну обсягом роботи. Тому організація з/плати в комерційних структурах часто відбувається з урахуванням фінансового стану підприємства. виняток становить тількивизначений державою гарантований мінімум з/плати.

За структурою оплата праці складається з фонду основної з/плати, фонду додаткової з/плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основними чинниками регулювання з/плати визначають форми та система оплати праці. На підприємствах застосовуються головним чином дві форми оплати праці: погодинна (проста погодинна, погодинно-преміальна та їх модифікації), та відрядна (пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядна прогресивна, які уособлюють залежність величини з/плати від кількості, якості витраченої праці та її результатів.

Фонд оплати праці розділяють з урахуванням таких складових:

обсягу виконаних за місяць робіт окремим структурним підрозділом або працівником іфрми;

питомої ваги заробітної плати в одиниці обсягу виконаних робіт; (у 2грн. реалізованої продукції);

умовного вкладу окремого підрозділу чи працівника в досягненні кінцевих результатів діяльності.

Для цього використовують формулу:

Із/п - РФоп Ізп - індивідуальна з/пл за підсумками роботи за м-ць

окремого працівника чи підрозділу.

∑ (Ор х У) РФоп – реальний фонд з/плати.

∑(Ор х У) – сума вкладів підрозділів і працівників в

кінцеві результати підприємницької діяль-

ності.

З а д а ч і:

Ставка заробітної плати працівника фірми › з 180 до 240грн

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100