Рефераты Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

Вернуться в Международные отношения

Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі
Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі


Товарна структура зовнішньої торгівлі України.

В експорті України у 1996 році на товари в матеріальній формі припадає 76% (14,1 млрд. дол.), а на товари в нематеріальній формі – послуги 24% (4,5 млрд. дол.) у 1998 р. відповідно 78,3% та 21,7% (13,7 та 3,8 млрд. дол).

Найбільш вагомий обмінний ресурс – це продукція чорної металургії – 30-35% експорту держави. Україна експортує усі види металургійної продукції – від сировини і напівфабрикатів до кінцевих виробів.

Друге місце в експорті Україні посідає продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, в т.ч. з виробництвом пластмас і каучуку – 13,5 – 14,1%.

В експорті України важливе значення мають вироби харчової промисловості – 18,2% у 1996 р. та 8,3% у 1998 р. Україна експортує цукор, алкогольні напої, м’ясо, молочні продукти, тютюн, кондвироби, рослинну олію, сіль, продукти переробки плодів і овочів. Значно зросли експортні поставки насіння і плодів, зернових культур, продуктів борошномельного виробництва. У той самий час на світовому ринку окремі види сільськогосподарської сировини – і накінець, вовна, соняшник тощо ціняться досить високо (500-900 дол. за тону), тому Україна є потенційним експортером цієї продукції.

В експорті України зменшилась частка машин устаткування та механізмів (порівняно з 1992 р. – у 2 рази), із 1996 р. до 1998 р. вона знизилася від 13,8% до 12,7%. Серед засобів транспорту в експорті переважають локомотиви та вагони, а серед машин – котли, ядерні реактори, електричні машини і устаткування.

Україна має потужну мінерально-сировинну і паливну базу, тому в її експорті важливе місце належить паливу і мінеральним продуктам – 8,7%. Експортуються сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент, мінеральне паливо, перш за все нафта, яка значною мірою реєкпортується, та продукти її переробки.

Україна багата на уран, але не має підприємств з виготовлення кінцевого ядерного пального для АЕС. Дуже обмеженим є сучасний експортний потенціал України у виробництві непродовольчих товарів, частка яких в експорті складає всього 4% - це текстиль, взуття, трикотажне полотно, частка, яких в експорті складає всього – 4% - це текстиль, взуття, трикотажне полотно, ????? , головні убори, одяг, шкіра та хутряна сировина. В експорті України переважає сировина та матеріали і мало експортується промислових товарів і технологій. Україна має значні рекреаційно-туристичні ресурси, які при підготовці відповідної інфраструктури обслуговування можуть забезпечити розвиток в країні міжнародного туризму, значно збільшити експорт туристичних послуг.

Близько 20% експорту України припадає на товарні групи з несприятливою кон’юнктурою товарних ринків.

Здійсненню об’єктивної експортної політики перешкоджає низка факторів, серед яких:

низька конкурентоспроможність більшості готових виробів;

повільний перехід на випуск нових товарів;

відставання якості промислової продукції від світових аналогів;

невідповідність продукції світовим стандартам;

висока собівартість багатьох товарів.

(частина вище світової війни)

В імпорті України переважають товари, частина яких складає 92,8% (19,4 млрд. дол.), а послуги посідають незначне місце – всього 7,2% (1,4 млрд. дол.) у 1996 році та 92,1% (16,3 млрд. дол.) товари і 7,9% (1,4 млрд. дол.) послуги у 1998 р.

У структурі імпорту товарів і 48,6% у 1996 р. та 38,8% у 1998 р. припадає на паливо і мінеральні продукти.

Паливо (нафта і газ) надходять головним чином з Росії, крім того, газ постачається з Туркменистану та з Узбекистану.

Машини, устаткування і механізми в імпорті України посідають друге місце і складають відповідно у 1996 р. та 1998 р. – 17,2% і 21,5%, продукція хімічної промисловості, пластмаси і каучук – 8,5% у 1996 р. та 11,4% в 1998 р.

В загальних обсягах імпорту більше 80% складає продукція, що спрямовується на задоволення потреб вітчизняного виробництва та збереження його функціонування

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100