Рефераты Шпори з логіки

Вернуться в Логика

Шпори з логіки
Шпори з логіки1

1.Предмет логіки.


Загалом, предметом вивчення логіки є мислення. Проте мислення - це вища форма
відображення дійсності. І як таке воно вивчається різними науками, як-от: психологія,
фізіологія, кібернетика, еволюційне вчення, філософія (гносеологія, теорія пізнання),
мовознавство тощо. У кожних з цих наук є свій підхід і свої засоби вивчення
мислення, його суті та виявлення.Логіка вивчає мислення на його найвищому рівні і в найбільш важливому
значенні. Вона намагається дослідити і утвердити мислення як форму вірного/істиного
осягнення (постижения) дійсності і в адекватному висловлюванні цієї
істини.Слід також сказати, що людина пізнає оточуючий її світ перш за все на відчуттєвому
рівні. У взаємодії зі світом у неї спочатку утворюється відчуття звуку, світла,
смаку, запаху, рівноваги, насолоди, страху і так далі. Завдяки функціям головного
мозку на ґрунті сукупності відчуттів про той чи інший предмет у людини формується
сприйняття (восприятие) оточуючих речей в їх цілісності, як-то: про батька і
матір, про свою їжу, про ту чи іншу конкретну тваринку, дерево і про все те,
що її оточує. На ґрунті накопичених сприйняттів формується у людини узагальнені
уявлення (представления) про людей взагалі, про дерево взагалі, про ліс, про
воду, про їжу та все інше. Ці уявлення закріплюються і виражаються словами,
а сполучення слів утворює те, що ми називаємо мовою, мисленням (Мова, казав,
здається, Гегель, - це рух мовних об’єктів, “рух” слів). Знання, які ми одержуємо
на відчуттєвому рівні називаються знаннями відчуттєвими, конкретно-відчутєвими,
сенсуальними ( від латинського слова sensus – відчуття). На відчуттєво-практичному
рівні ми накопичуємо і перевіряємо зміст наших знань. Наша мова служить духовною
формою закріплення та передачі накопичених знань. Але оскільки наші уявлення
відображують оточуючі предмети та явища, то мова наша повинна пов’язувати слова
так, як пов’язані в дійсності предмети і явища, що закріплені в слові. Таким
чином виникає можливість відтворювати і пізнавати дійсність за допомогою слів,
за допомогою мови: з одних достовірних знань виводити достовірність нових знань.
А це вже відбувається не за допомогою відчуттів, а за допомогою розуму. Логіка
якраз і вивчає те, яким чином за допомогою розуму, за допомогою раціонального
(розумового) мислення слід достовірно фіксувати і достовірно доводити істинність
наших знань.Предметом Логіки є якраз раціональне мислення, складовими елементами
якого є, перша за все, Поняття, Судження та Умовиводи. Органічною частиною
предмету вивчення Логіки є також установлення змісту основних законів
правильного мислення; аналіз структури доведення та спростування тих
чи інших тез; виявлення і спростування головних вад хибного, нелогічного,
мислення.18. Основні закони логіки.


Закони логіки – це ті закони, яким повинно підпорядковуватись мислення для
того, щоб вірно відображувати дійсність.


Між законами мислення та законами логіки є деякі відмінності. Закони мислення
– це внутрішній необхідний, істотний процес зв’язку понять та думок в процесі
міркування. Логіка вивчає ці зв’язки і виявляє їх закони: закон оберненого співвідношення
обсягу та змісту понять. Мислення до того ж підпорядковується всезагальним законам
діалектики (закон єдності та боротьбі протилежностей, закон переходу кількісних
перемін в переміни якісні та закон заперечення заперечення)

10 11 12 13 14 15 16 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100