Рефераты Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

Вернуться в Кибернетика

Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці
Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці
ЗМІСТ


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ОСНОВНІ ВУЗЛИ ЕОМ.....................................3


1 Логічні елементи............................................................................................3


2 Тригери та їхні характеристики....................................................................5


3 Регістри..........................................................................................................11


4 Лічильники....................................................................................................14


5 Перетворювачі кодів....................................................................................21


6 Суматори.......................................................................................................29


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


1 Обґрунтування розв'язку завдання..............................................................32


2 Граф-схема алгоритму..................................................................................33


3 Вказівки користувачеві.................................................................................34


4 Вказівки програмісту....................................................................................34


ВИСНОВКИ.............................................................................................................34


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.........................................................35


Додаток А.................................................................................................................36


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ОСНОВНІ ВУЗЛИ ЕОМ


1 ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ


Логічний елемент - це електронний прилад, що реалізує одну з логічних функцій.
В склад серій мікросхем, що розглядаються, входить велике число логічних елементів.
На принциповій схемі логічний елемент зображають прямокутником, всередині якого
ставиться зображення покажчика функції. Лінії з лівої сторони прямокутника показують
входи, з правої - вихід елемента. На рисунку 1 зображені основні логічні елементи,
що використовуються у цифрових приладах:


Елемент І (кон'юктор);


(a)


елемент АБО (диз’юнктор)


(б);


елемент НІ (інвертор 1)


*(в).


Окрім означених існує множина логічних елементів, що виконують більш складні
логічні перетворення. Ці перетворення є комбінаціями найпростіших логічних операцій.
До числа таких елементів відносяться:


елемент І-НІ


елемент АБО-НІ


елемент І-АБО


елемент І-АБО-НІ


суматор за модулем 2
Рисунок 1 - Графічні позначення логічних елементів


Суматор за модулем 2 можна виконати на логічних елементах І, АБО, НІ (рисунок
2).Рисунок 2 - Схема суматора за модулем 2Число входів в логічних елементах різного призначення може бути різним, але входи
кожного елемента рівнозначні. Деякі з них можуть при роботі в конкретних приладах
не використовуватися. Входи, які не використовуються в схемах І, І-НІ з'єднують
із +Uдж., а в схемах АБО, АБО-НІ, суматора за модулем 2 - із загальним проводом
(0 В)

10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100