Рефераты Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

Вернуться в Делопроизводство

Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності
Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності


ДІЛОВІ ЛИСТИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Значення ділових листів у зовнішньоекономічній діяльності. Види листів.

2. Вимоги до оформлення бланків.

3. Вимоги до складання текстів зовнішньоекономічних листів.

1. Значення ділових листів у зовнішньоекономічній діяльності.

Види листів

Ділові листи є важливим елементом зовнішньоекономічної діяльності.

Від ділового листа залежить:

1. Пошук потенційних партнерів.

2. Можливість встановлення чітких ділових контактів.

3. Пошук і освоєння нових ринків збуту продукції та надання послуг.

В країнах з розвиненою ринковою економікою, ділові папери є невід'ємною частиною соціально-економічних відносин.

Особливості стилю листа, його структура та зміст вдосконалювались і видозмінювались протягом десятиліть. Змінювались технічні засоби підготовки, написання листа та його носії. Наприклад, комп'ютерна техніка, факс.

В умовах вітчизняної дійсності, в силу відомих причин, ділове листування носить переважно бюрократичний характер і практично повністю не відповідає вимогам розвинених капіталістичних країн в цій області.

Не залежно від того чи направляються ділові листи звичайною поштою, чи по факсимільному зв'язку, його основні параметри, вимоги до підготовки та оформлення тексту залишаються незмінними. Мета написання листа.

Діловий лист - це джерело інформації і одночасно, документ, складений звичайно на паперовій основі, покликаний слугувати досягненню певної поставленої мети.

Цілі написання ділового листа можуть бути різноманітні: Від - заяви про існування організації та переліку їх продукції та послуг.

До - розв'язання конкретних проблем, пов'язаннях з ціноутворенням, строками платежу, поставками продукції і різноманітними іншими питаннями.

В загальному вигляді ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності можуть бути присвячені наступним питанням:

• співробітництво з іноземними фірмами;

• участь в торговій і комерційній діяльності;

• співробітництво у рамках консорціуму;

• питання, пов'язані з підготовкою та реалізацією контракту, ціні контракту, формам розрахунку і умовам платежу,

• командирування спеціалістів;

• підготовка іноземних і національних кадрів;

• рекламації і врегулювання претензій;

• медичному обслуговуванню та іншим питанням.

За функціональним призначенням виділяють три типи комерційного листування:

1. Запит - відповідь на запит,

2. Пропозиція (оферта) - відповідь на пропозицію, 3. Рекламація (претензія) - відповідь на рекламацію.

2. Вимоги до оформлення бланків

Бланк листа має велике значення в діловому листуванні. По бланку, його дизайну, поліграфічному виконанню, характеристикам паперу будуть судити про престиж відправника та серйозність його намірів.

Практика показує, що для ведення зовнішньоекономічного листування необхідно:

- Виготовити спеціальний бланк, який би не використовувався в серединні країни;

- Він повинен бути віддрукований на англійській мові (або на національній та англійській) і відповідати загальному рівню дизайну бланків ділових листів;

- Папір повинна бути високоякісних гатунків (за кордоном для виготовлення бланків ділової кореспонденції використовується папір з водяними знаками);

- Поліграфічне бланк виготовляється за допомогою одного - двох кольорів.

Реквізити бланку

Головним реквізитом бланку є назва підприємства, організаційної форми - відправника листа.

Вона повинна легко читатися, поряд з емблемою фірми - повинно бути їх трактування.

Вказується повна адреса підприємства, номера телефонів, телекс, факс.

Номер р/р, інші банківські реквізити не наводяться. Відсутність факсу - незрозумілі питання в отримувача.

Розміщення реквізитів на бланку не має жорсткої регламентації

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100