Рефераты Вода природних джерел

Вернуться в Биология

Вода природних джерел
Вода природних джерел


ПЛАН

Оздоровлення і лікування водою.

Метод заморожування (одержання талої води)

Природне намагнічування води.

Методи додаткового очищення питної води.

А яка ж якість джерельної й артезіанської води?

Ми все ще сприймаємо джерело як символ чисто­ти. Однак джерельні води практично ніяк не захищені природою. Адже це найбільш верхні водоносні гори­зонти, у яких фільтрується дощова вода, талий сніг і т. д. У джерельній воді сьогодні можуть бути і нітра­ти, і радіонукліди, і промислові стоки (а іноді навіть каналізаційні). У ці горизонти потрапляє бруд, зми­тий дощами. В Україні практично не залишилося поверхневих водойм, що відповідали б першому кла­су гігієнічних вимог. За даними Інституту колоїдної хімії і хімії води ПАН України, джерельні води взагалі архітоксичні: результати досліджень показали наявність у них свинцю, ртуті, кадмію та радіоактивних елементів. Найнебезпечніша вода в джерелах з малим дебітом (дебіт — запас води), а також у тих, де вона наби­рається дуже повільно і поверхня джерела відкрита. Тому працівники санітарно-епідеміологічних станцій не рекомендують пити воду з неякісних чи неперевірених джерел природних вод.

Артезіанські води — це стратегічний запас питної води країни. Розрізняють підземні джерела Юрського і Сеноманського водоносних горизонтів, розташо­ваних, відповідно, на глибині 256—337 і 90—193 м. Вода в них чиста, із шарів, не зв'язаних з поверхнею ґрунту, причому більш якісною є та, яку одержують зі свердловин з глибиною 250—300 м.

Існують поняття «жива» і «нежива» вода. Чим вони відрізняються одне від одного? Скрізь, де є хлор, вода нежива. Жива вода йде з підземних джерел, і її мож­на брати в бюветах. Однак якість води в бюветах має постійно контролюватися з наступним інформуван­ням населення.

Але, як виявилося, використання води з артезіансь­ких джерел — це теж не ідеальний варіант. При цент­ралізованому водопостачанні з артезіанських свердло­вин вода проходить відповідну до санітарно-гігієнічних норм хімічну обробку. У міській водогінній мережі за якістю води здійснюється контроль. Але навіть най­чистіша вода, перш ніж потрапити до споживача, проходить через мережу водопровідних труб, що екс­плуатуються протягом досить тривалого часу (іноді десятиліттями), і її якість при цьому може погіршу-

ватися. У домашніх умовах, як вважають фахівці, ар­тезіанська вода також має доочищуватися.

Оздоровлення і лікування водою

За даними Держкомстату, кожен другий житель України змушений пити воду, що не відповідає гігієнічним вимогам. У результаті недоброякісна, еко­логічно забруднена вода є причиною майже всіх (до 80 %!) хвороб людини. Додатково очищуючи водо­провідну воду за допомогою того чи іншого доступ­ного в домашніх умовах методу, ми робимо її макси­мально прийнятною для нашого організму, тобто еко­логічно чистою і біоенергетичне сумісною.

Коротко розглянемо «домашні» методи очищення питної води.

Метод заморожування (одержання талої води)

Відомо, що серед горців Кавказу довгожителів учетверо більше, ніж у Росії й Україні в цілому. Од­нією з причин їхнього довголіття є те, що вони п'ють свіжоталу воду, тобто воду гірських річок, що стікає з льодовиків.

Багато лікарів вважають, що найкорисніша вода — тала. Вона чиста, у ній немає солей важких ме­талів, пестицидів і т. ін. Природно, виникає запи­тання: чи можна одержати екологічно чисту (як з гірських джерел) талу воду в домашніх умовах? Відповідь однозначна: так, її можна приготувати методом заморожування з тієї, що тече з водопро­відного крана.

Перед заморожуванням воду варто очистити від газів і хлору. Для цього її треба підігріти (накривши посудину кришкою), зняти з вогню, не чекаючи ки­піння, й остудити. Охололу воду ставлять у морозиль­ник до замерзання на одну третину обсягу. Цей лід і є чиста вода. Брудна вода замерзає пізніше, а тане раніш. Некрижану воду виливають, а процедуру пов­торюють кілька разів протягом чотирьох-п'яти годин

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100