Рефераты Політологія як наука

Вернуться в Политология

Політологія як наука
Політологія як наука

ЗМІСТ.


ВСТУП


СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ.


ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА.


ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ.


ВИСНОВОК


ДОДАТКИ.


1.ВСТУП.


Протягом останнього десятиріччя відбувається процес становлення політології
– нової для нашого суспільства наукової та навчальної дисципліни. Актуалізація
політичного знання необхідна сьогодні як умова і чинник розгортання нових тенденцій
в сучасному українському суспільстві, так і органічна частина гуманітарної освіти.
І це закономірно. Так завжди буває там і тоді, де і коли будь-який суспільний
організм набуває трансформаційних процесів, змінює одні, багато в чому застарілі,
а тому неефективні духовно-культурні, державницько-політичні та соціально-економічні
засади власного функціонування і створює інші, такі, що відповідають вимогам
часу.


Саме такі процеси переживає сучасний український соціум. Відродження нації
– так охарактеризував основну тенденцію розгортання українства на початку минулого
століття Володимир Винниченко. Відродження нації – так можна охарактеризувати
основний зміст процесів, які проходять в Україні і сьогодні, на початку ХХІ
століття. Україна стала на шлях державної незалежності, самоусвідомлення і самореалізації
як окремої цілісності. Історія ж свідчить, що досягнення цієї мети неможливе
політичної, державницької нації, без формування серед громадян відповідної політичної
культури. Однак історія говорить про те, що створення твердого державницького
ґрунту у суспільстві – це тривалий і досить важкий шлях. Перетворення „населення”
в народ, націю в будь-який країні вимагало від неї значних зусиль, поступовості
в досягненні мети, послідовності і наполегливості. З іншого боку, сучасні перехідні
суспільства неминуче відчувають потребу в точних, не обтяжених ідеологічним
тлом, знаннях про сутність політичного, механізм його розгортання, форми і методи
організаційно-управлінської діяльності держави та інших суб’єктів політичного
життя. Тут роль політології як системи знань про галузь політичного функціонування
суспільства важко переоцінити. Потреба в ній в сучасному українському суспільстві
– це відгук на ті зміни, що відбуваються в нашій країні.


Мета даної контрольної роботи, дати відповіді на ряд питань. Насамперед,
що таке політика, політичне життя, політичний процес, політична діяльність тощо?
Що таке політичне взагалі? Яке походження політичного, в чому його соціальне
призначення, специфіка функціонування? Хто є суб’єктом політики? Чи є межі політичного
і які вони? Звернемось до розгляду цих та інших питань.


2.СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ.


Важко знайти людину, яка не знала б терміну „політика”, „політичне”. Як суспільне
явище політика настільки глибоко закорінена в нашому житті, що уявити останнє
без політики неможливо. Люди зустрічаються, спілкуються між собою, сперечаються
про найрізноманітніші проблеми суспільного житя (втому числі і політичного),
висловлюючи при цьому не тільки неоднакові судження про політичне, але й часто
зовсім протилежні. І звичайно різноманітна, оскільки „має справу” практично
до будь-якої сфери життя людей. Ця різнобічність політичного і проявляється
в процесі її осмислення. Причому як на рівні буденної свідомості, так і на рівні
теоретичної.


В сучасній політології існує безліч підходів до визначенні сутності явища
політичного. Так, наприклад, М. Вебер стверджував, що політика у звичайній інтерпретації
означає всі види діяльності по самостійному керівництву[1].
Цілий ряд західних авторів настільки абсолютизують важливість політики для життя
суспільства, що прямо ототожнюють її з усім різноманіттям соціальної активності
людей.


Відомий російський дослідник американської політології К. Гаджиєв вважав,
що коли мову ведуть про „віт політичного”, то мають на увазі особливу сферу
життєдіяльності людей, пов’язану з владними відносинами, з державою і державним
устроєм, інститутами, принципами, нормами функціонування, дії яких покликані
гарантувати життєдіяльність тієї чи іншої спільності людей, реалізацію їх загальної
волі, інтересів і потреб[2]

10 11 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100