Рефераты Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP

Вернуться в Кибернетика

Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP
Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP


Зміст

Вступ……………………………………………………………………… 4

1. Короткий екскурс в історію комп’ютерних мереж…….……………… 6

2. Загальна характеристика FTP зокрема у порівнянні з HTTP-протоколом . 7

3. Система взаємодії компонентів FTP-обміну…………………………… 9

4. Програмне забезпечення доступу до FTP …………………………… 11

4.1. Програмне забезпечення FTP-клієнта .………………………….. 11

4.1.1. Основний порядок дій при роботі з FTP-клієнтами……….. 12

4.2. Програмне забезпечення FTP-серверів .…………………….. 13

4.3. Загальнодоступна (“анонімна”) та приватна служба FTP…… 14

5. Режими обміну даними ……………………………………………… 14

5.1. Передача файлів різних типів…...………………………………. 15

6. Пошук файлів на FTP-серверах………………………………….…….. 15

6.1. Пошук файлів за допомогою системи Archie…………………. 15

7. Експлуатація власного FTP-сервера …………………………….…….. 18

8. Проблеми протоколу FTP…………. ………………………….…….. 19

8.1. Забезпечення цілісності……………………………………………. 19

8.2. Забезпечення захисту………..……………………………..……. 19

8.3. Дотримання прав власності....………………………………..……. 19

Висновок…………. …………………………………………….…….. 20


Вступ

Безумовно, нічого нового нема у твердженні, що Internet – це всесвітня мережа, що містить у собі величезні інформаційні ресурси. Для людини інформативними є звуки, зображення, відчуття, запахи тощо, тоді як комп’ютер може сприймати, зберігати та передавати звичні для людини образи тільки у вигляді послідовності байт (тобто у вигляді файлів). І якщо обмін інформацією між комп’ютерами насправді – обмін файлами, то для людини отримати з мережі якийсь образ – означає скопіювати на свій комп’ютер відповідний файл. Дуже важливо використовувати Internet якомога продуктивніше, вміти шукати та копіювати потрібні файли.

Працюючи з мережею Internet, користувач постійно отримує та передае файли, навіть не підозрюючи про це. Коли виводиться поточний Web-вузол, це означає, що файли, які надходять, інтерпретуються Web-броузером. Якщо відсилається повідомлення електронною поштою, так само по аналогії ті самі файли передаються по Internet адресату.

Зараз, коли популярність World Wide Web достатньо велика, об’єм трафіку, що передається мережею Internet по протоколу FTP займає тим не менш перше місце, випереджуючи об’єм трафіку по протоколу HTTP. FTP – більш давній та універсальний мережевий протокол, який займається виключно файлами, звідки і походить його назва – “File Transfer Protocol”.

Я вибрала таку тему для курсової роботи, тому що вважаю, що технологія FTP є достатньо актуальною на сьогодні, широко застосовується при обміні інформацією через мережу Internet і тому ознайомлення з її особливостями та характеристиками є невід’ємною частиною загального вивчення інформаційних технологій. Досліджувана мною у цій роботі технологія повинна бути знайомою кожному користувачеві Internet-у як один із способів оптимізації роботи з мережею та економії часу.

На сьогодні актуальною задачею є зокрема організація файлових архівів у рамках TCP/IP. Архіви використовують для вирішення різноманітних задач, хоча найпопулянішими у мережі є вільні для доступу архіви, або такі, доступ до яких дозволяється через анонімний ідентифікатор користувача. Таким чином дані архіви можна використовувати а якості колекцій вільно розповсюджуваного ПЗ, та ПЗ для бета-тестування, колекцій нормативних та регламентних документів тощо. FTP-архів можна також використовувати і в якості архіву комерціного програмного забезпечення, яке використовується в компанії, без права анонімного доступу до ресурсів.

Часто можливість авторизованого FTP-доступу використовують для обміну повідомленнями, тобто в ролі засобу комунікації, що відбувається у випадку збою роботи електронної пошти.

Технологія FTP є зручною для використання як для локальних, так і для глобальних мереж

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100