Рефераты Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск

Вернуться в Кибернетика

Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск
Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск


Створення папок

Із погляду документо-орієнтоваиості ОС Windows 98 папки є контейнерами, в яких зберігаються інші інформа­ційні об'єкти: документи, додатки, інші папки та ярлики.

Документи і додатки створюються відповідними до­датками (наприклад, текстовими та графічними редакто­рами, ЕТ, інструментальними системами програмування і т.д). Папки та ярлики створюються засобами самої ОС Windows 98.

Для створення нової папки всередині вже існуючої (у тому числі на робочому столі) досить клацнути правою клавішею миші на вільному місці робочої області відкри­тої папки і з контекстного меню, що з'явилося, вибрати пункт «Создать», а в ньому — підпункт «Папка», потім увести ім'я папки і натиснути на клавішу <Enter>.

Другим дуже поширеним способом створення нової папки всередині відкритої під час використання багатьох додатків є натиснення на кнопку «Создать папку» панелі інструментів діалогового вікна при зберіганні документа. Ця кнопка дублює команду меню Файл — Со­здать.

Відкривання папок

Якщо потрібно відкрити папку, що міститься всередині вже відкритої, то слід у робочій області цієї папки знайти значок папки, що відкривається, і двічі клацнути на ньому мишею.

Для виконання зворотної дії (переходу з укладеної па­пки до папки вищого рівня) досить на панелі інструментів клацнути мишею на кнопці «Вверх»

Для відкривання довільної папки слід клацнути ми­шею у полі «Адресная строка», що розташовується на па­нелі інструментів або під нею, і зі списку дисків, який з'я­вився, вибрати потрібний диск, клацнувши мишею на йо­го значку. Потім у робочій області папки диска, яка від­крилася, треба вибрати потрібну папку, двічі клацнувши мишею на її значку, і т. д.

Для повернення до папки, що була відкрита перед цим, потрібно на панелі інструментів клацнути мишею накнопці «Назад». При цьому можна знову повер­нутися до вихідної папки, клацнувши мишею на кнопці «Вперед»

Переміщення папок і файлів

Переміщення папок і файлів з однієї папки (вихідної) до іншої (цільової) можна здійснити кількома способами.

Спосіб 1 (через буфер обміну). Клацнути правою клаві­шею миші на переміщуваному об'єкті у вихідній папці і з контекстного меню вибрати пункт «Вырезать». Потім, установивши курсор на вільному місці цільової папки, клацнути правою клавішею миші й вибрати пункт «Вста­вить».

Спосіб 2 (перетягання мишею):

а) відкрити вікна вихідної і цільової папок, натиснути на праву клавішу миші на переміщуваному об'єкті і, не відпускаючи її, перетягнути його на вільне місце робочої області цільової папки і відпустити клавішу. З контекст­ного меню, що з'явилося, вибрати пункт «Переместить»;

б) Натиснути на ліву клавішу миші на переміщувано­му об'єкті і перетягнути його на вільне місце робочої області цільової папки. В цьому разі контекстне меню не з'являється.

Перервати операцію перетягання можна одним із спо­собів:

• перемістити об'єкт у вихідну папку;

• із контекстного меню вибрати пункт «Отменить»;

• не відпускаючи клавішу миші, натиснути на клавішу <Еsc> або на іншу клавішу миші.

Копіювання папок і файлів виконується аналогічно переміщенню. У способі 1 замість пункту «Вырезать» ви­брати пункт «Копировать», а в способі 2а замість пункту «Переместить» — також пункт «Копировать». При копію­ванні лівою клавішею миші натиснути додатково на клавішу <Сtrl> й утримувати її.

Примітки. 1. При переміщенні та копіюванні папок і файлів необов'язково відкривати цільову папку. Перетягувати об'єкт можна на її значок.

2. Якщо при перетяганні значка файла накласти його па зна­чок додатка, то Windows 98 запускає на виконання цей додаток для оброблення даного файла. Наприклад, текст документа бу­де оброблятися в текстовому редакторі Word, якщо його помі­стити на значок Word, або роздруковуватися на принтері, якщо його помістити на значок принтера

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100