Рефераты Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

Вернуться в Финансы

Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”
Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”Зміст:

Стор.

Вступ 3

1. Економічна характеристика підприємства .

1.1. Найменування, задачі та структура підприємства .

1.2. Основні показники діяльності підприємства .

2. Огляд використаної літератури .

2.1. Зміст та значення фінансового планування

2.2. Принципи фінансового планування

2.3. Види, методи та умови фінансового планування

2.4. Організація процесу фінансового планування .

2.5. Види та зміст фінансових планів .

2.6. Бюджетування як складова фінансового планування

2.7. Податкове планування та прогнозування

3. Основна частина

3.1. Бюджет продаж .

3.2. Бюджети витрат .

3.3. Бюджет доходів та витрат .

3.4. Бюджет руху грошових коштів .

3.5. Прогноз балансу .

3.6. Контроль виконання бюджетів

4. Висновки та пропозиції .

Список використаної літератури

Додатки

Вступ.

Умови ринкової економіки, жорстка конкуренція поступово збільшують значення та актуальність фінансового планування. Зрозуміло, що від належної організації фінансового планування залежить положення компанії на ринку. Взагалі бізнес не може процвітати без розроблених належним чином фінансових планів та без контрою за їх виконанням. В усіх розвинених країнах фінансове планування є одним з важливіших інструментів регулювання діяльності підприємства.

Раціоналізація внутрішньофірмових потоків може бути здійснена лише в результаті фінансового планування та бюджетування. Керівники підприємств повинні прекрасно представляти собі, хто, скільки і як створює фінансові ресурси, хто, скільки і як їх споживає, наскільки цей процес є передбаченим, наскільки він піддається коригуванню з боку менеджерів компанії, як він сприяє реалізації стратегії компанії.

На жаль, в теперішній час у більшості комерційних організацій відсутнє фінансове планування і керівники приймають рішення з організації фінансово-господарської діяльності не враховуючи відповідні розрахунки на інтуїтивному рівні. Але з часом величина помилок при такому стані речей стає досить вагомою і покладатися лише на інтуїцію та власний досвід стає ризиковано. Тому потреба в фінансовому плануванні постає перед керівниками досить гостро.

Зрозуміло, що тільки найсучасніші технічні досягнення та використання світового досвіду дозволять перетворити процес фінансового планування та фінансові плани в науково обґрунтований процес та документи, розроблені за всіма правилами індикативного реагування на постійні зміни середовища. До рішення поставлених завдань слід підходити комплексно з урахуванням покращання системи управління комерційним підприємством, активізації всіх фінансових важелів для більш повного та ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства.

В даній роботі висвітлена спроба пояснити що таке фінансове планування, розкрити його принципи, методи та завдання, показати організацію фінансового планування на підприємствах. На прикладі страхової компанії “Бонус” здійснено короткий аналіз господарської діяльності та за допомогою оперативного фінансового планування або бюджетування, показаний процес розробки основних операційних та фінансових планів.

РОЗДІЛ 1. Економічна характеристика підприємства.

1.1. Найменування, задачі та структура підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Експрес” створене в 2005 р., як підприємство оптово-роздрібної торгівлі. Основною метою створеного підприємства є доставка населенню, дитячим садкам та закладам громадського харчування (кафе, ресторани, бари тощо) широкого асортименту продуктів харчування та побутової хімії. Здійснення продажу в такому форматі являється новим видом послуги в умовах України, хоча окремі компанії здійснюють продаж за схожою схемою. Конкурентними перевагами створеного підприємства, порівняно з існуючими аналогічними службами доставки є: досить широкий асортимент продуктів, своєчасна доставка (доставка в точно оговорений час), мінімальна тривалість виконання замовлення (до 4 годин від моменту здійснення замовлення), відсутність мінімального розміру замовлення, наявність повного пакету необхідних документів (розрахункових документів, сертифікатів якості, ветеринарних свідоцтв тощо)

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100