Рефераты Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

Вернуться в Социология

Розвиток соціаольної роботи в Великобританії
Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

У Великобританії професійна підготовка соціальних працівників розпочалась із
90-х років ХІХ століття з лекційної і практичної роботи, пов’язаної з діяльністю
Товариства благодійності в Лондоні. Та все ж заснування першого учбового закладу,
професійно орієнтованого на соціальну роботу, відбулося в Амстердамі, де в 1899
році був відкритий перший у світі Інститут підготовки соціальних працівників.
На початку ХХ століття в Європі і Америці вже діяло 14 шкіл соціальної роботи
. У США цю професію зразу стали називати соціальною роботою, а в країнах Європи
-соціальною медициною. З часом і в Європі перейшли до американського варіанту
її назви, і тепер вона визнана у всьому світі.

Отже, професія соціального працівника отримала свій початок з благодійних
організацій США і Європи. Завдяки своїй неформальній діяльності активісти цих
організацій набули досвіду, який давав їм змогу не лише покращувати зміст соціальної
допомоги, а й визначити напрямки на перспективу, розробляти наукові методи,
започаткувати спеціальну підготовку кадрів.  Більшість вчених вказують
на чотири сектори в системі соціальної опіки Великої Британії: 1. Неформальний
сектор сім’ї, друзів і сусідів.


Цей сектор залишається найбільш важливим джерелом опіки і піклування, підтримки
для індивідів, які цього потребують.


2. Волонтерський або незалежний сектор, де свій посильний вклад вносять неоплачувані
волонтери і групи самодопомоги, часто також великі некомерційні агентства з
питань соціальної опіки. Останні можуть отримувати державне фінансування, але
вони не є державними агентствами. 3. Державний сектор, переважно регіональні
і місцеві урядові відомства і агентства, які наймають соціальних працівників
і інші групи оплачуваного персоналу.


4. Комерційний сектор, де послуги опіки надаються з метою отримання прибутку,
який далі розподіляється між персоналом або власниками.


Друга ключова особливість системи соціальної опіки є її конкретні функції.
Головні можна визначити, як: 1 Надання опіки і піклування, підтримки: сюди відносять
такі питання, як наприклад, кому, за яких обставини, як і яким сектором вони
надаються .


це залежить від кожної країни, але ця функція залишається центральною для
всіх систем.


2 Захист: зокрема, дітей, людей похилого віку і людей з різним типом недієздатності
(наприклад, розумова хвороба), бо вони можуть бути дуже уразливі через обставини
різного роду, такі як, наприклад, батьківське неадекватне ставлення, зловживання
або експлуатація іншими, тому суспільство забезпечує певну ступінь захисту через
надання послуг соціальної опіки.


3 Регулювання: в залежності від моделі соціальної опіки, якою користується
країна, важливою функцією державного сектора є регулювати види діяльності інших
секторів, які надають соціальну опіку. Це має відношення до обговорення питання
задіяння комерційних служб, які у Великій Британії, наприклад, ретельно регулюються
департаментами соціальних послуг органів місцевого самоврядування.


4 Стимулювання і координація опікуванням: всі системи повинні продовжувати
пошуки нових ресурсів на фінансування і розширювати вже існуючі через обмежену
природу формальних ресурсів і нелімітовану потребу в соціальному опікуванні.


5 Соціальний контроль: включає посилення суспільних норм, правил і процедур.
Наприклад, поведінку молодих правопорушників і деяких розумово хворих людей
можна розглядати не тільки з точки зору їх власних інтересів, а як загрозу іншим
людям, тому в багатьох країнах функція соціальної опіки полягає в забезпеченні
як опіки, так і контролю за цими індивідами. Однак, це не є універсальним твердженням,
і деякі фахівці переконують, що соціальний контроль не є частиною соціальної
опіки. В деяких країнах за поведінку молодих правопорушників відповідає правова
система, а за поведінку розумово хворих людей

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100