Рефераты Еволюція концепції маркетингу

Вернуться в Маркетинг

Еволюція концепції маркетингу
Еволюція концепції маркетингу


Тема: Еволюція концепції маркетингу

План

Різні версіїї визначення маркетингу.

Роль маркетингу в ринковій економіці.

Концепції маркетингу.

Основні принципи маркетингу.

1. Першим типом ринку, який сформувався у розвинутих країнах світу був так званий ринок продавця.

Ринок продавця – такий ринок, на якому продавці мають більше влади і де найактивнішими “діячами ринку” змушені бути покупці.

Поступово, у міру зростання пропозиції порівняно з попитом, сформувався інший тип ринку – ринок покупця.

Ринок покупця – це такий ринок, на якому більше влади мають покупційнайактивнішими “діячами ринку” змушені бути продавці.

Ринок покупцяє впровадженням у практику провідної ідеї концепції маркетингу: надійною гарантією ринкового успіху підприємтсва є визначення незадоволених потреб та бажань певноїгруписпоживачів ізадоволення цих потреб ефективнішими ніжу конкурентів методами.

Сьогодні існуєдекількадесятківвизначень маркетингу. Одним із засновників сучасної теорії маркетингу Філіп Котлер дає таке визначення:

Маркетинг – вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб через обмін.

Американська асоціація маркетингу (АМА) трактує його так:

Маркетинг – процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення просування та реалізації ідей, товарів і послуг через обмін, який задавольняє цілі окремих організацій.

Ми пропонуємотаке визначення:

Маркетинг – діяльність спямованана створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.

Маркетинг це водночас і філософія бізнесу, і активний процес. Як філософія бізнесу ця наука пропонує систему мислення та ідеологічну основу підприємницької діяльності. Як активний процес маркетинг вирішує низькузавдань, що виникають при функціонуванні підприємтсва в ринокових умовах і розглядаються як основа для досягнення цілей підприємтсва.

2. Роль маркетингу в ринковій економіці з погляду макроекономіки дає змогу формувати потреби кінцевих споживачів, сприяє ефективнішому використанню ресурсів економіки завдяки прискоренню товарообігу та зменшенню товарних запасів, наявності маркетингової інформації про розміщення ресурсів.

З погляду мікроекономіки маркетинг створює умови, які сприяють пристосуванню підприємництв до вимог ринку. Щоб визначити роль маркетингу на підприємстві, можна провести анологію з будовою людського тіла.

Якщо дослідження та розробки порівняти з людським мозком, технологічне виробництво з хребтом, а збут - з тілом, то маркетинг можна назвати вітамінами чи гормонами, які проходять через усі ці ділянки, активно впливаючи на них та підживлюючи їх енергію.

Від запровадження маркетингових підходів у підприємницьку діяьлність виграє і споживач – завдяки зменшенню ризику щодо придбання товарів, розширенню асортименту й доступності товарів, підвищенню їх якості розширенню кола послуг,гнучкійціновій політиці.

Концепції, на яких будуються взаємовідносини міжвиробниками і споживачами в умовах ринку.

Існує п’ять алтернативних концепцій, кожна з яких відповідає певному етапу становлення маркетингу зокрема:

Концепція удосконалення виробництва стверджує, що споживачі надають перевагу широко розповсюдженим та доступним за ціною товарам.

Управління підприємтсвом, яке орієнтується на дануконцепцію, зосереджується на вдосконаленні виробництва та підвищенні системи розподілу товару.

Застосування даної концепції доцільне у двох ситуаціях:

коли існує високий попит на цітовари і покупці виявляють до них інтерес. У таких випадках виробники шукають шляхи збільшення випуску продукції;

коли собівартість надто висока іїї можна зменшити за рахунок підпвищення продуктивності праці.

2. Концепція удосокналення товару передбачає, що сопаживачі віддають перевагу товарам із найвищою якістю та надійними експлуатаційними харакетристиками, отже підприємтсво має зосередити свої зусилля на постійному вдосконаленні товару

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100